Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 2. etapa

i_5194970.jpg

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 2. etapa

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb, jej zatraktívnenie za účelom vnímania cyklodopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mobility v meste prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry.

Nenávratný finančný príspevok: 914 430,19 EUR

 

 

 hypertextový odkaz na webové sídlo RO www.mpsr.sk;

 hypertextový odkaz na webové sídlo SO www.po-kraj.sk;

 hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk;

 dátum začatia a ukončenia realizácie projektu : 03/2019 - 03/2020


 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka