Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Vybavuje:

Alena Novotná

Centrum prvého kontaktu

 

051 321 41 21

pokladna@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

 • platný občiansky preukaz
 • písomný návrh – Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu ( v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (výpis z listu vlastníctva, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

 

Súvisiace predpisy

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Poplatky

bez správneho poplatku

 

Upozornenie:

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu takémuto občanovi, miestom jeho trvalého pobytu sa stáva mesto,táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní.

 

Lehota na vybavenie

do 30 dní

 

Opravný prostriedok

nepodáva sa


 
 • Oznam

  Vážení občania, oznamujeme, že dňa 24.10.2019 (štvrtok) bude Mestský úrad z organizačných dôvodov zatvorený. Za porozumenie ďakujeme.

  22.10.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka