Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Žiadosť o pridelenie bytu

Vybavuje: 

Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.

 

Mgr. Matej Pavlík

Mgr. Janka Šimková

 

 051 321 41 15

 bytove@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorá by mala obsahovať  meno, adresu, dátum narodenia žiadateľa, telefónny kontakt, zoznam osôb potenciálne tvoriacich domácnosť žiadateľa (aj rok narodenia), opis rodinnej situácie, o aký veľký byt je záujem resp. či je záujem o bezbariérový byt. Súčasťou žiadosti je súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je vlastníkom bytu resp. domu, alebo či nie je nájomcom iného bytu (môže byť súčasťou žiadosti),

úradný doklad o príjme všetkých osôb potenciálne tvoriacich domácnosť žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, pri občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím doložiť lekársky posudok.

 

Upozornenie:

príjem všetkých osôb uvedených na žiadosti o nájomný byt nesmie presiahnuť trojnásobok životného minima,
žiadateľ nesmie mať žiadne pozdĺžnosti voči mestu.

 

Poplatky:

so žiadosťou o pridelenie bytu nie sú spojené žiadne správne poplatky.

 

Lehota na vybavenie:

po doručení žiadosti o pridelenie nájomného bytu uchádzač obdrží oznámenie o zápise do zoznamu uchádzačov v meste Veľký Šariš do 30 dní.


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka