Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Zberný dvor

Lokalita:

Zberný dvor mesta Veľký Šariš
M. R. Štefánika 793
082 21 Veľký Šariš

 

Správca:

Technické služby Veľký Šariš

 

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - piatok                7,00hod. - 15,00hod.  (november - marec)
                                            7,00hod. -  17,00hod. (apríl - október)
Sobota                                 8,00hod. -  12,00hod.  po celý kalendárny rok

Nedeľa, sviatky       mimo prevádzky

 

Vážení občania upozorňujeme na zmeny na Zbernom dvore od 1. januára 2018.

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

 

V zbernom dvore sa odoberá nasledovný odpad:

 

- objemný odpad (nedá sa umiestniť do 110 l, resp. 1100 l zberných nádob)
- biologický rozložiteľný odpad z údržby zelene
- papier, plasty, sklo, polystyrén
- drobný stavebný odpad
- elektroodpad z domácností
- kovový šrot
- šatstvo, textil
- drevený odpad
- autobatérie
- použitý jedlý olej z domácnosti

 

 

 

Podmienky uskladnenia:

 

 

Zberný dvor je určený na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom vo Veľkom Šariši, nasledovného charakteru a množstva :
• Drobný stavebný odpad po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo s poplatkom 1,66 €/t
• Objemný odpad -  len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a  dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov – 4 ks osoba/rok, bezplatne
• Kovový odpad – bez obmedzenia, bezplatne
• Elektrické spotrebiče / elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. – bez obmedzenia, bezplatne
• Tabuľové sklo (okrem skla s drôtom), bezplatne
• Biologicky rozložiteľný odpad -  lístie, tráva, konáre zo stromov  v množstve 0,5m3, bezplatne
• Separovaný odpad – sklo, plasty, papier, bezplatne
• Komunálny odpad, s poplatkom 0,10 €/kg
• Nebezpečný odpad, bezplatne:
   - rozpúšťadlá
   - kyseliny
   - zásady
   - fotochemické látky
   - pesticídy
   - * žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (napr. teplomer)
   - ** vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
   - oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky
   - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
   - detergenty obsahujúce nebezpečné látky
   - olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
   - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako * a ** obsahujúce nebezpečné časti
   - drevo obsahujúce nebezpečné látky

Obsahom odpadu nemôže byť :
• Nerozobratý nábytok,
• Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
 

 


 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka