Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa


Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Veľký Šariš
Zastúpený: JUDr. Viliam Kall, primátor mesta
IČO: 00327972
DIČ: 2020521877

S í d l o

Obec (mesto): Veľký Šariš
PSČ: 082 21
Ulica: Námestie sv. Jakuba
Číslo: 1

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

SK 32 5600 0000 0088 0092 3002

 

Mesto Veľký Šariš je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Aktuálny profil verejného obstarávateĺa je od 27.02.2014 dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/5995


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a s cenami vyššími ako 1000 eur (bez DPH)

Suhrnna sprava 2012.pdf(69.7 kB)obdobie od 01.01.2012 - do 31.12.2012

Verejné obstarávanie - aktuálne oznamy

Výzva na podanie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou “Stavebný dozor stavby Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš”Vytlačiť
 


 
 

Plán verejných obstarávaní

Zadanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Názov zákazkyDátum zverejneniaDátum zadania zákazkyÚspešný uchádzač
Vysprávky miestnych komunikácií22.08.201323.09.2013JUNO DS s.r.o.
Dodávka a montáž kamerového systému22.08.201303.09.2013SYSTEM ALARM s.r.o.
Kamenné lavičky a stoly22.08.2013 Paed.Dr. Vjačeslav Bobák - ATELIÉR KAMEŇA
pórobetónové tvárnice22.08.2013  
Plastové okná - spojovacia chodba ZŠ21.10.2013 DACHMANN s.r.o.
Audit účtovnej a konsolidovanej závierky mesta22.10.2013 AUDANA AUDIT s.r.o.
Plastové kontajnery 1100 L02.12.2013 UNIPROM s.r.o., Prešov
Vrecia na plasty a sklo02.12.2013 UNIPROM s.r.o., Prešov
Naťahovacie hákové kontajnery02.12.2013 UNIKOV NITRA spol. s r.o.
ZŠ - spojovacia chodba02.12.2013 DACH spol. s r.o.
Havaríjny stav (mimoriadna udalosť) - rekonštrukcia vykurovacieho systému Základnej školy Veľký Šariš16.01.201416.01.2014GASKO - KOZMA s.r.o.
Dodávka a montáž EZV90MT kompakt v kotolňi P.O. Hviezdoslava 1207.02.2014 Brodzem - Jozef Brodzák
Plán verejných obstarávaní - Technické služby mesta Veľký Šariš
Predmet zákazkyPredpokladaný termínPostup VO
Komunálne vozidlo nákladné do 3,5 t1Q 2014podlimitná zákazka
Nákladné vozidlo kontajnerové nad 3,5t2Q 2014podlimitná zákazka
Pojazdná fréza na pne2Q 2014Postup podľa § 9 ods. 9
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka