Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Veľkošarišan - mesačník

Mesačník Veľkošarišan je periodikum mesta Veľký Šariš, ktorý vydáva Kultúrno - informačné centrum. Jeho poslaním je oboznamovať čitateľov s metódami a výsledkami práce orgánov mestskej samosprávy, mestského úradu a organizácii riadených mestom, podávať informácie o živote občanov , činnosti organizácii a podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta Veľký Šariš.

Hlavnou úlohou mestského periodika je informovať čitateľov o dôležitých udalostiach a kultúrno-spoločenských akciách v meste, podávať objektívny obraz o činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, o práci mestského úradu a organizáciách pôsobiacich v meste. Odbornými stanoviskami všestranne napomáhať utváraniu verejnej mienky. Podporovať vlastnú tvorbu občanov a najmä mladej generácie.


Vedúci redaktor:
             Veronika Lazoríková

             e-mail: velkosarisan@gmail.com
             mob.: 0949 124 551

Redakčná rada:
     členovia:   

                      Mgr. Lea Heilová

                     JUDr. Zuzana Pindeš Macková

                      Ing.  Pavel Zavacký

                      Edita Doliňaková

                      Mgr. Šimon Vavrek

                      Jozef Galdun

 

Skoršie vydania mesačníka Veľkošarišan (do 11/2012) môžete nájsť na tejto stránke: 

http://old.velkysaris.sk/content/velkosarisan-mesacnik


 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka