Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Veľkošarišan - mesačník

Mesačník Veľkošarišan je periodikum mesta Veľký Šariš, ktorý vydáva Kultúrno - informačné centrum. Jeho poslaním je oboznamovať čitateľov s metódami a výsledkami práce orgánov mestskej samosprávy, mestského úradu a organizácii riadených mestom, podávať informácie o živote občanov , činnosti organizácii a podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta Veľký Šariš.

Hlavnou úlohou mestského periodika je informovať čitateľov o dôležitých udalostiach a kultúrno-spoločenských akciách v meste, podávať objektívny obraz o činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, o práci mestského úradu a organizáciách pôsobiacich v meste. Odbornými stanoviskami všestranne napomáhať utváraniu verejnej mienky. Podporovať vlastnú tvorbu občanov a najmä mladej generácie.


Vedúci redaktor:
             Veronika Lazoríková

             e-mail: velkosarisan@gmail.com
             mob.: 0949 124 551

Redakčná rada:
     členovia:   

                      Mgr. Lea Heilová

                     JUDr. Zuzana Pindeš Macková

                      Ing.  Pavel Zavacký

                      Edita Doliňaková

                      Mgr. Šimon Vavrek

                      Jozef Galdun

 

Skoršie vydania mesačníka Veľkošarišan (do 11/2012) môžete nájsť na tejto stránke: 

http://old.velkysaris.sk/content/velkosarisan-mesacnik


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka