Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Aktuálne oznamy úradnej tabule

Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

Zverejnené 13.9.2019


 

Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

Zverejnené 12.9.2019


 

Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

Zverejnené 12.9.2019


 

Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

Zverejnené 10.9.2019


 

Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

Zverejnené 9.9.2019


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené 25.2.2019


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

Zverejnené 5.9.2019


 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I. za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Zverejnené 1.7.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš

Zverejnené 21.6.2019


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Zverejnené 11.6.2019


 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené 29.5.2019


 

Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 23.5.2019


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacie konania

Zverejnené 23.5.2019


 

Záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2018

Zverejnené 3.5.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Veľký Šariš za rok 2018 je 12,66 %.

Zverejnené 26.2.2019


 

Archív úradnej tabule

Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

Zverejnené 14.8.2019


 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 a správa audítora k overeniu konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za rok 2015.

Zverejnené 7.11.2016


 

Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

Zverejnené 19.8.2019


 

Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

Zverejnené 31.7.2019


 

Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

Zverejnené 22.8.2019


 

Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní - vodovod Medzany

Zverejnené 2.8.2019


 

Návrh na pripomienkovanie Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš.

Zverejnené 27.5.2019


 

Oznámenie o začatí územného konania Medzany - vodovod - rozšírenie vodovodu

Zverejnené 30.5.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené 31.5.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 03/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš v znení VZN č. 06/2012, 02/2013, 02/2014, 02/2015, 14/2015, 7/2016, 9/2017 a 6/2018

Zverejnené 3.6.2019


 
Položky 1-10 z 462
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka