Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1133
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
IROP-Z-302021J872-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J872-222-13POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU83 247,93 €23.3.201931.12.2028
č. S2018/01179/KO11 (1611)nájomcovia bytov Zmluva o  nájme bytu č. S2018/01179/KO11 (1611)nájom bytu0,00 €23.3.201931.1.2020
č. S2018/01161/KO 1 (1601)nájomcovia bytov Zmluva o  nájme bytu č. S2018/01161/KO 1 (1601)nájom bytu0,00 €23.3.201930.1.2020
I312041R92601Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposkytnutie NFP0,00 €9.3.2019nestanovený
S 2019/00119/KO 21 (1602)nájomca bytuZmluva o nájme bytu č. S 2019/00119/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €7.3.201930.4.2019
Dodatok č. 1 č. S2018/00738/Južná 1nájomca bytuDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00738/Južná 1nájom bytu0,00 €7.3.2019nestanovený
6964/2018/1Marius Pedersen a.s.,Dodatok č.2 k Zmluve o prevádzkovaní zberného dvora č. 6964/2018Zmena podmienok zmluvy0,00 €6.3.2019nestanovený
1152/2019F.M.RECYKLING s.r.o.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území mesta Veľký Šarišvykonávanie výkupu a zberu papiera0,00 €20.2.2019nestanovený
927/CC/16/2019Slovenská sporiteľnaDodatok č. 2 k POPDODATOK Č. 2 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.0,00 €20.2.2019nestanovený
551/1/2019TOI TOI & DIXI, s.r.o.Rámcová zmluva o spoluprácizáväzok Prenajímateľa dodať Predmet prenájmu0,00 €19.2.2019nestanovený
Dodatok č. 927/CC/16-D4 k č. 927/CC/16Slovenská sporiteľňa, a.s.Dodatok č. 927/CC/16-D4 k Zmluve o úvere č. 927/CC/16zmluva o úvere 822 031,22 €16.2.201931.12.2019
Dodatok č. 1 k č. 18/37/52A/199Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny PrešovDodatok č. 1 k Dohode č. 18/37/52A/199 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostivzájomná úprava práv a povinností0,00 €16.2.2019nestanovený
č. S2018/01158/Južná 3nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2018/01158/Južná 3nájom bytu0,00 €16.2.201931.1.2022
dodatok č. 6 k zmluve č.3522/2014Mestský podnik Velký Šariš, s.r.o.Zmluva o výkone správyspráva o majetku vo vlastníctve mesta4 389,00 € (jednotková)16.2.2019nestanovený
IROP-D1-302011G481-122-15Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011G481-122-15 zo dňa 29.09.2017POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €15.2.2019nestanovený
10B/2018 v znení dodatku č. 2GABRIELA n.o.Zmluva o poskytovaní socialnej službyposkytovanie soc. služby0,00 €13.2.2019nestanovený
1957/3000/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí vecného bremena0,00 €13.2.2019nestanovený
S2018/01158nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.2.201931.1.2022
1253/2019/1FC Pivovar Šariš Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie finančného príspevku10 000,00 €8.2.201930.6.2019
1253/2019Telovýchovná jednota Slavoj Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie finančného príspevku10 000,00 €8.2.201930.6.2019
551/2019TOI TOI & DIXI, s.r.o.Rámcová zmluva o spoluprácizáväzok Prenajímateľa dodať Predmet prenájmu0,00 €7.2.2019nestanovený
927/CC/16/2019_1Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotáciezriadenie účtu0,00 €2.2.2019nestanovený
448/2019Ján JankaničZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenadohoda o budúcom zriadeni vecného bremena 0,00 €1.2.2019nestanovený
Dodatok č.3 ku KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411 Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: : KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 244 997,31 €30.1.2019nestanovený
Dodatok č.1 k 1920/2017Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o.Dodatok č. 1 k nájomnej zmluvenájom pozemkov0,00 €29.1.2019nestanovený
Dodatok č. 2 5911/2018 MDDr. Peter GojdičDodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorovnájom nebytových prietorov0,00 €23.1.2019nestanovený
1192/3000/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyRD Ištoňová Gabriela0,00 €23.1.2019nestanovený
208/2019Hradba Šariš o.z., Požiarnicka 17, PrešovZmluva o spolupráci pri údržbe a obnove hradu Šariš na rok 2019údržba a obnova hradu Šariš0,00 €18.1.201931.12.2019
161/2019O2 Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služiebposkytovanie verejných služieb0,00 €16.1.2019nestanovený
71/2019Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotáciezriadenie účtu0,00 €15.1.2019nestanovený
Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2007/ZS a Dod. č. 1STOMA-Zubná technika, Mária OlejňákováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2007/ZS a v zmysle Dodatku č. 1 tejto zmluvynájom nebytových priestorov0,00 €10.1.2019nestanovený
Dodatok č.1 k 5911/2018KALEM s.r.o. - MDDr. Peter GojdičDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5911/2018nájom nebytových priestorov0,00 €10.1.2019nestanovený
Dohoda č. 18/37/52A/199Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.úprava práv a povinností účastníkov dohody 550,22 €14.12.2018nestanovený
S2018/01066/P. B. 12nájomcovia bytov Pod Bikošom 12Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/01093/Južná 5nájomcovia bytov Južná 5Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.1.2020
S2018/01086/P. O. Hv. 15nájomcovia bytov POH 15Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/01073/P. O. Hv. 13nájomcovia bytov POH 13Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/00934/KO26 (1602)nájomcovia bytov Korpašská 26Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €9.1.201931.1.2019
1/2019JARDAN, s.r.o.Zmluva 1/2019akceptácia poukážok na nákup tovaru0,00 €9.1.2019nestanovený
Dodatok č. N20160229026D03Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDODATOK č. N20160229026D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 29.02.2016 (ďalej len „Dodatok“)Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni0,00 €5.1.2019nestanovený
1120983_2Energie2, a.s.,odštepný závod Energie, a.s.-predaj elektriny a plynu,o.z.Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120983poskytnutie združených služieb0,00 €29.12.201831.12.2020
UROVMPMarius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínDohoda o urovnaníurovnanie záväzkov11 706,82 €22.12.2018nestanovený
4619008500Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNávrh poistnej zmluvy č.: 46190085003 552,59 €21.12.2018nestanovený
2 U1618/2013MADE spol s r. o.Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1618/2013Konfigurácia informačného systému 300,00 €21.12.2018nestanovený
S2018/00699/KO 59 (2331)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00699/KO 59 (2331)nájom bytov0,00 €21.12.201830.1.2019
S2018/ 00689/KO 49 (2330)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/ 00689/KO 49 (2330)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
S2018/00933/KO24 (1602)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00933/KO24 (1602)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
S2018/00683/KO 4 (1601)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00683/KO 4 (1601)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
PUSR-2018/10416-11/85104Pamiatkový úrad SRZmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezovprevod vlastníctva0,00 €15.12.2018nestanovený
927/CC/16/2018Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotáciezriadenie účtu0,00 €15.12.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1133
ÚvodÚvodná stránka