Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1106
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
208/2019Hradba Šariš o.z., Požiarnicka 17, PrešovZmluva o spolupráci pri údržbe a obnove hradu Šariš na rok 2019údržba a obnova hradu Šariš0,00 €18.1.2019nestanovený
161/2019O2 Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služiebposkytovanie verejných služieb0,00 €16.1.2019nestanovený
71/2019Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotáciezriadenie účtu0,00 €15.1.2019nestanovený
Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2007/ZS a Dod. č. 1STOMA-Zubná technika, Mária OlejňákováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2007/ZS a v zmysle Dodatku č. 1 tejto zmluvynájom nebytových priestorov0,00 €10.1.2019nestanovený
Dodatok č.1 k 5911/2018KALEM s.r.o. - MDDr. Peter GojdičDodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5911/2018nájom nebytových priestorov0,00 €10.1.2019nestanovený
Dohoda č. 18/37/52A/199Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.úprava práv a povinností účastníkov dohody 550,22 €14.12.2018nestanovený
S2018/01066/P. B. 12nájomcovia bytov Pod Bikošom 12Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/01093/Južná 5nájomcovia bytov Južná 5Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.1.2020
S2018/01086/P. O. Hv. 15nájomcovia bytov POH 15Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/01073/P. O. Hv. 13nájomcovia bytov POH 13Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €9.1.201931.12.2021
S2018/00934/KO26 (1602)nájomcovia bytov Korpašská 26Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €9.1.201931.1.2019
1/2019JARDAN, s.r.o.Zmluva 1/2019akceptácia poukážok na nákup tovaru0,00 €9.1.2019nestanovený
Dodatok č. N20160229026D03Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDODATOK č. N20160229026D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 29.02.2016 (ďalej len „Dodatok“)Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni0,00 €5.1.2019nestanovený
1120983_2Energie2, a.s.,odštepný závod Energie, a.s.-predaj elektriny a plynu,o.z.Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120983poskytnutie združených služieb0,00 €29.12.201831.12.2020
UROVMPMarius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínDohoda o urovnaníurovnanie záväzkov11 706,82 €22.12.2018nestanovený
4619008500Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNávrh poistnej zmluvy č.: 46190085003 552,59 €21.12.2018nestanovený
2 U1618/2013MADE spol s r. o.Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1618/2013Konfigurácia informačného systému 300,00 €21.12.2018nestanovený
S2018/00699/KO 59 (2331)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00699/KO 59 (2331)nájom bytov0,00 €21.12.201830.1.2019
S2018/ 00689/KO 49 (2330)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/ 00689/KO 49 (2330)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
S2018/00933/KO24 (1602)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00933/KO24 (1602)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
S2018/00683/KO 4 (1601)nájomcovia bytovZmluva o nájme bytu č. S2018/00683/KO 4 (1601)nájom bytov0,00 €21.12.201831.1.2019
PUSR-2018/10416-11/85104Pamiatkový úrad SRZmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezovprevod vlastníctva0,00 €15.12.2018nestanovený
927/CC/16/2018Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotáciezriadenie účtu0,00 €15.12.2018nestanovený
Dod. č.2 k KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: : KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 245 001,11 €16.10.2018nestanovený
Dod č.1 k MK-3879/2018/1.4Ministerstvo kultúry SRDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2018 poskytnutie dotácie35 000,00 €19.10.2018nestanovený
Dodatok č. 2 k zmluve 2505/2018Adriána Andraščíková - salón AdriánaDodatok č. 2 K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2505/2018nájom nebytových priestorov0,00 €7.12.2018nestanovený
10400/2018Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie13,28 €6.12.2018nestanovený
1253/2018-2Telovýchovná jednota Slavoj Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku1 200,00 €1.12.201831.12.2018
9872/2018Marcel Krochmaľ - MAKRO-STAVZmluva o dieloPrestavba objektu na hasičskú stanicu40 953,35 €30.11.2018nestanovený
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_123Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetkuprevod hnuteľného majetku0,00 €28.11.201830.11.2024
10275/2018Mesto Prešov - Hlavná 2907/73, Prešov, 08001Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ. 940,00 €28.11.201831.12.2018
S2018/01039/P. O. Hv. 14Iveta M.,Zmluva o nájme bytu č. S2018/01039/P. O. Hv. 14nájom bytu0,00 €21.11.201830.6.2019
č. S2016/00151/P. O. Hv. 14Viliam K.Dohoda o skončení nájmu bytu č. S2016/00151/P. O. Hv. 14ukončenie nájmu bytu0,00 €21.11.201831.10.2018
9836 / 2018EUROVIA SK, a.s.Zmluva o  dielozhotovenie stavby: Priepust Kanaš - Cintorínska ulica19 523,92 €14.11.2018nestanovený
PHZ-OPK1-2018-000759-003Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva č. PHZ-OPK1-2018-000759-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu29 924,00 €13.11.2018nestanovený
IROP-Z-302011N514-122-15Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011N514-122-15POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 264 350,97 €13.11.2018nestanovený
9666/2018Dopravný podnik mesta Prešova, a.s.Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej estskej autobusovej dopravyZmena Zmluvy o výkone vo verejnom záujme0,00 €6.11.2018nestanovený
1253/2018/8-2Občiansky klub Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku 400,00 €6.11.201831.12.2018
M_VSD_VSVýchodoslovenská distribučná, a.s.Memorandum o porozumení a vzájomnej spoluprácivzájomná spolupráca0,00 €6.11.2018nestanovený
CA_S-2018-00049Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.Darovacia zmluva č. CA_S-2018-00049finančný dar5 000,00 €24.10.2018nestanovený
8150/2018/8Ing. Jaroslav Vongrej, rod. Vongrej a manželka Mária Vongrejová, rod. Majerníková obidvaja trvale bytom: Jána Kostru 6355/69, 080 06 Ľubotice, SRDarovacia zmluva 8150/2018/8Darcovia darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku0,00 €23.10.2018nestanovený
9422/2018Union poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb0,00 €18.10.2018nestanovený
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FISlovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €17.10.2018nestanovený
Dodatok č.5 k Zmluve o výkone správy č. 3522/2014Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.Dodatok č.5 k Zmluve o výkone správy č. 3522/2014Zmluvná, odplatná správa majetku vo vlastníctve mesta...0,00 €17.10.2018nestanovený
9322/2018Mgr. Andrea Birošová, rod. Novysedláková, Zápotockého 16, 080 01 PrešovZámenná zmluvazámena nehnuteľností v k.ú. Veľký Šariš0,00 €13.10.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestoroAdriána ADodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2505/2018nájom nebytových priestorov0,00 €13.10.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00844/Južná 2nájomcovia bytov Južná 2Zmluva o nájme bytu č. S2018/00844/Južná 2nájom bytu0,00 €13.10.201830.9.2020
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00848/P. O. Hv. 13Miroslav H. a manželka Mária H.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00848/P. O. Hv. 13nájom bytu0,00 €13.10.201830.9.2021
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00700/KO 60 (2331)nájomcovia bytov Korpašská 60Zmluva o nájme bytu č. S2018/00700/KO 60 (2331)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00687/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Korpašská 45Zmluva o nájme bytu č. S2018/00687/KO 45 (2330)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Položky 1-50 z 1106
ÚvodÚvodná stránka