Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1000
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7448/2018Nový filmDohoda o spolupráci č. 7440/2018propagácia Eko hrad Šariš 500,00 €20.7.2018nestanovený
7116/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €12.7.2018nestanovený
Dodatok č.2 k Zmluve č. 8/2007/ZS/II o nájme nebyHRAŠKOVÁ BG s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve č. 8/2007/ZS/IInájom nebytových priestorov0,00 €12.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00573/Južná 5František S.Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €11.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00570/P. B. 12nájomcovia bytov P.B.12Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €11.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00571/Južná 2Róbert K.Zmluva o nájme bytunájom bytu Južná 20,00 €11.7.2018nestanovený
Dodatok č. 2 k  Zmluve o  nájme bytu č. S2016/0078Júlia F.Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytunájom bytu č. S2016/00786/Južná 50,00 €11.7.2018nestanovený
5817/2018Lucia HaškováZmluva o nájme nebytového priestoru č. 5817/2018prenájom nebytových priestorov v objekte bytového domu na ul. P.O. Hviezdoslava 1784/14  403,75 €10.7.2018nestanovený
DP 5/2018SR- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 BratislavaDelimitačný protokol č. 5/2018bezodplatný prevod parcely reg. E KN parc. č. 150, zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2 v k.ú. Veľký Šariš0,00 €3.7.2018nestanovený
KZ28/2018SR- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 BratislavaKúpna zmluva č. 24/2018odkúpenie parciel v k.ú. Veľký Šariš4 595,00 €3.7.2018nestanovený
6865/2018M.V.Kov, s.r.o.Kúpna zmluva č. 6865/2018odpredaj kovového šrotu 220,00 € (jednotková)5.7.2018nestanovený
7147/2018DOZORING Prešov, s.r.o.Mandátna zmluvavýkon činnosti stavebného dozora5 130,00 €4.7.2018nestanovený
6964/2018Marius Pedersen a.s., Zmluva o prevádzkovaní zberného dvoraprevádzkovanie zberného dvora0,00 €29.6.2018nestanovený
1120983Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1120983dodávka elektriny0,00 €27.6.2018nestanovený
00219/2018-PKZO-K40004/18.00Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondomZmluva o bezodplatnom prevode č. 00219/2018-PKZO-K40004/18.00 - Mesto Veľký Šariš, k.ú. Veľký Šarišbezodplatný prevod parcely KN C p. č. 4991, druh pozemku orná pôda,o výmere 2298 m 2 a parcela KN C p.č. 5000/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, o výmere 1355 m2 , k.ú. Veľký Šariš0,00 €23.6.2018nestanovený
6598/2018DUM, s.r.o.Zmluva o dielo oprava strechy budovy kolkárne na ul. Zámockej 40 757,12 €20.6.2018nestanovený
1374/18/0817 18062018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účtegrantový účet0,00 €20.6.2018nestanovený
6566/2018RamontBuilding s.r.o.Zmluva o dielo č. 7/2018/RBexterné riadenie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš“5 760,00 €19.6.2018nestanovený
6573/2018Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Veľký Šarišposkytnutie príspevku10 000,00 €19.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00845/KO 55 (2331)nájomcovia bytov Korpašská 2331Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 23310,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00837/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Korpašská 2330Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 23300,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00828/KO 31 (1603)nájomcovia bytov Korpašská 1603Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 16030,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00814/KO 21 (1602)nájomcovia bytov Korpašská 1602Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 16020,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00800/KO 11 (1611)nájomcovia bytov Korpašská 1611Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 16110,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00791/KO 1 (1601)nájomcovia bytov Korpašská 1601Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 16010,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2016/00726/Južná 3Peter Č.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom bytu Južná 30,00 €14.6.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2017/00834/KO 38 (1603)Milan B. a manželka Lucia B.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom Korpašská 16030,00 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00448/KO 59 (2331)nájomcovia bytov Korpašská 2331Zmluva o nájme bytunájom Korpašská 23310,00 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00441/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Korpašská 2330Zmluva o nájme bytunájom Korpašská 23300,00 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00440/KO38 (1603)Milan B. a manželka Lucia B.Zmluva o nájme bytunájom Korpašská 160337,46 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00436/KO23 (1602)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00435/KO20 (1611)Martina S.Zmluva o nájme bytunájom bytu39,41 €14.6.2018nestanovený
S 2018/00431/KO 3 (1601)nájomcovia Korpašská 1601Zmluva o  nájme bytunájom bytu0,00 €14.6.2018nestanovený
2505/2018Adriána AndraščíkováZmluva o nájme nebytového priestoru nebytový priestor - P.O.Hviezdoslava 14 403,75 €7.6.2018nestanovený
4252/2018Gréckokatolícka cirkev, farnosť PrešovZmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom - 1 hod.10,00 € (jednotková)2.6.2018nestanovený
6113/2018Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba, Nám. sv. Jakuba č.29, Veľký ŠarišKúpna zmluvaodkúpenie parcely Kn C 5099/2 o výmere 65m2, druh: orná pôda, k.ú. Veľký Šariš1 240,00 €1.6.2018nestanovený
3581/2018SPI GLOBAL PLAY s.r.o., Stavbárska 11946/8, 080 01 PrešovKúpna zmluva č. 3581/2018odpredaj novovytvorenej parcely Kn C 2406/169 o výmere 152m2, druh: orná pôda v k.ú. Veľký Šariš3 210,00 €30.5.2018nestanovený
5834/2018ČECH s.r.o., Ku Surdoku 9, 080 01 PrešovZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena - inžinierske siete 300,00 €30.5.2018nestanovený
5911/2018KALEM s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku 152,12 €30.5.2018nestanovený
5805/2018Mesto LipanyZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ20,00 €26.5.2018nestanovený
NKPHŠHAUS Seman, s.r.o. a spol.Memorandum o spolupráci pri záchrane NKP Hrad Šarišpríspevok na záchranu hradu3 000,00 €24.5.2018nestanovený
PUSR-2018-040Pamiatkový úrad Slovenskej republikyLicenčná zmluvalicencia NKP hrad Šariš0,00 €1.2.2018nestanovený
3983/2017Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Dúbravská cesta 14, 821 04 BratislavaZmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzkybudúce prevzatie a odovzatie objektov vyv. inv.0,00 €1.3.2018nestanovený
3551/2017Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a trvalej prevádzkybudúce prevzatie a odovzatie objektov vyv. inv.0,00 €8.12.2017nestanovený
4239/2018PROLI, spol. s.r.o.Darovacia zmluvaled svietidlá0,00 €22.5.2018nestanovený
5406/2018Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 080 01 PrešovZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ 300,00 €22.5.2018nestanovený
1253/2018/4ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/4príspevok 400,00 €22.5.2018nestanovený
5396/2018Gymnázium sv. Moniky, Tarasa ševčenka 1, 080 01 PrešovZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ40,00 €18.5.2018nestanovený
8800929033Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €11.5.2018nestanovený
4251/2018EUROVIA SK, a.s., KošiceZmluva o dieloKanaš, Okružná ulica - obnova cesty47 496,00 €11.5.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1000
ÚvodÚvodná stránka