Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 790
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1799/2017Centrum sociálnych služieb AMETYST, TovarnéZmluva o platení úhrady za sociálnu službuplatenie čiastočnej úhrady sa sociálnu službu60,00 € (jednotková)24.6.2017nestanovený
1643/2017Ing. Ľubomír Slavkovský a manželka Jana Slavkovská, bytom Dr. Greša 1330/44, 082 21 Veľký Šariš, SRKúpna zmluvaodpredaj novovytvorenej parcely Kn C 872/101 o výmere 144m2, druh: ostatná plocha 300,00 €21.6.2017nestanovený
S 2017/00297/KO16 (1611)Sylvia S.Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00297/KO16 (1611)Prenájom bytu33,43 €17.6.2017nestanovený
S2017/00300/KO 45 (2330)Roman, DagmaraZmluva o nájme bytu č. S2017/00300/KO 45 (2330)Prenájom bytu30,39 €17.6.2017nestanovený
S2017/00302/KO 52 (2330)Roman, EvaZmluva o nájme bytu č. S2017/00302/KO 52 (2330)Prenájom bytu30,40 €17.6.2017nestanovený
S2017/00301/KO 50 (2330)Milan, LuciaZmluva o nájme bytu č. S2017/00301/KO 50 (2330)Prenájom bytu30,40 €17.6.2017nestanovený
S2017/00306/KO20 (1611)Martina S.Zmluva o nájme bytu č. S2017/00306/KO20 (1611)Prenájom bytu33,41 €17.6.2017nestanovený
2017_03_30_MD_003wanet s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č.2017_03_30_MD_003Licencia KBS backub server1 747,00 €17.6.2017nestanovený
1440/2017OZ Stará škola KanašZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č.1440/2017Finančný príspevok1 500,00 €17.6.2017nestanovený
1441/2017Tanečné divadlo BodiesZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1441/2017Príspevok z rozpočtu mesta2 000,00 €16.6.2017nestanovený
č. 1779/2017TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o.Zmluva o dielo.vykonanie archeologického výskumu 4 000,00 €15.6.2017nestanovený
1744/2017SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie 100,00 €15.6.2017nestanovený
1442/2017OZ Charmey - tanečný súbor Ivany BlškovejZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1442/2017Poskytnutie príspevku 500,00 €15.6.2017nestanovený
1439/2017ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1439/2017Poskytnutie príspevku 500,00 €15.6.2017nestanovený
1618/2017O2 Slovakia, s.r.o. Nájomná zmluvaPrenájom pozemku1 000,00 €14.6.2017nestanovený
1647/2017Základná umelecká škola Veľký ŠarišProtokol o zverení majetku do správy č. 1647/2017zverenie majetku do správy0,00 €14.6.2017nestanovený
492/2017Erik TrellaDarovacia zmluvaErb mesta, Štátny znak SR0,00 €14.6.2017nestanovený
17/37/054/123-PZÚrad práce, sociálnych vecí a rodinyo poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nPoskytnutie príspevku17 561,49 €14.6.2017nestanovený
2072/2017Terézia DzurkováDohoda o urovnaní č. 2072 / 2017Vyúčtovanie vody33,33 €13.6.2017nestanovený
1589/2017Ecostream s.r.o.Zmluva o dieloVodovodná a kanalizačná prípojka k zbernému dvoru5 401,13 €13.6.2017nestanovený
1603/2017Matej FurdaDohoda o spoločnom užívaní elektro-energetického zariadeniaSpoločné užívanie elektro-energetického zariadenia0,00 €6.6.2017nestanovený
5190035457Komunálna pisťovňaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva.Úrazové poistenie 600,00 €3.6.2017nestanovený
17/37/054/123 - PZÚradom práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovD O H O D A č. 17/37/054/123 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopFinančný príspevok0,00 €27.6.2017nestanovený
MK-3136/2017/1.4Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyZ M L U V A o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3136/2017/1.4Finančný príspevok0,00 €24.6.2017nestanovený
1560/2017Technické služby Veľký ŠarišDelimitačný protokol č. 1560/2017Deliminácia majetku0,00 €1.6.2017nestanovený
17/37/054/134Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyD o h o d a číslo 17/37/054/134Finančný príspevok 233 983,74 €26.5.2017nestanovený
674/2017Technické služby Veľký ŠarišDelimitačný protokol č. 674/2017 o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Veľký Šariš do správy Technických služieb Veľký ŠarišDeliminácia majetku0,00 €30.5.2017nestanovený
1076/2017Technické služby Veľký ŠarišProtokol o odňatí zvereného majetku zo správy č. 1076/2017Deliminácia majetku0,00 €30.5.2017nestanovený
361/2017Kultúrno - informačné centrum Veľký ŠarišProtokol o zverení majetku do správy č. 361/2017Deliminácia majetku0,00 €30.5.2017nestanovený
132 /2017Kultúrno - informačné centrum Veľký ŠarišProtokol o zverení majetku do správy č. 132 /2017Deliminácia majetku0,00 €30.5.2017nestanovený
659/2017Kultúrno - informačné centrum Veľký ŠarišProtokol o zverení majetku do správy č. 659/2017Deliminácia majetku0,00 €30.5.2017nestanovený
1498/2017LABAŠ s.r.o.KÚPNA ZMLUVAPotraviny0,00 €25.5.2017nestanovený
1401/2017Apoštolská cirkev na Slovensku zbor OstrovanyZmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov kinosály30,00 €19.5.2017nestanovený
1318/2017Martina KovalčíkováZmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytových priestorov kinosály10,00 €19.5.2017nestanovený
1322/2017Klub ľudových tradícií - Občianske združenie Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1322/2017Poskytnutie príspevku1 500,00 €19.5.2017nestanovený
1026/2017O.S.V.O. comp, a.s.Zmluva o nájmePrenájom reklamnej plochy5 000,00 €10.5.2017nestanovený
2659003418Komunálna poisťovňaPoistná zmluva - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidlaPoistenie 239,02 €6.5.2017nestanovený
1040168888Komunálna pisťovňaPoistná zmluva, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlapoistenie 104,00 €6.5.2017nestanovený
S2017/00312/P.O.Hv.14Anna V.Zmluva o nájme bytu č. S2017/00312/P.O.Hv.14Prenájom bytu47,95 € (jednotková)29.4.2017nestanovený
S2017/00291/Južná 5Radoslav G.Zmluva o nájme bytu č. S2017/00291/Južná 5Prenájom bytu40,42 € (jednotková)29.4.2017nestanovený
S2017/00290/Južná/4Denisa K.Zmluva o nájme bytu č.2017/00290/Južná 4Prenájom bytu25,52 € (jednotková)29.4.2017nestanovený
1039/2017LUKOL-STAV s.r.o.Zmluva o dielo č.1039/2017Oprava fasády - obvodového plášťa kotolne a telocvične34 923,34 €14.4.2017nestanovený
706/2017HARIX PRODUCTION, s.r.o.Zmluva o vystúpení umelcaVystúpenie umelca1 600,00 €12.4.2017nestanovený
893/2017Ing. Stanislav Báňas, Južná trieda 1545/9, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republikaKúpna zmluvaodkúpenie pozemku KN - C 2564/17 o výmere 57 m2, druh: trvalý trávnatý porast v k.ú. Veľký Šariš 855,00 €7.4.2017nestanovený
Dodatok č.2 k 676/2016Kultúrno - informačné centrum Veľký ŠarišDodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.676/2016Zmena zmluvných podmienok3 668,08 €5.4.2017nestanovený
Dodatok č.1 k 674/2016Základná umelecká škola Veľký ŠarišDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 674/2016prenájom nebytových priestorov.2 821,68 €1.4.2017nestanovený
17/37/50J/NS/9Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny PrešovD O H O D A č. 17/37/50J/NS/9 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovPríspevok na 4 pracovné miesta20 125,44 €31.3.2017nestanovený
904/2017Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.Darovacia zmluvaDar finančnej čiastky2 000,00 €31.3.2017nestanovený
821/2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenaVecné bremeno  160,00 €30.3.2017nestanovený
849/2017HRADBA ŠARIŠZmluva o spolupráci pri údržbe a rekonštrukcii hradu Šariš na rok 2017 č. zmluvy 01stanovenie podmienok vzájomnej spolupráce 0,00 €30.3.2017nestanovený
Položky 1-50 z 790
ÚvodÚvodná stránka