Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1073
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9836 / 2018EUROVIA SK, a.s.Zmluva o  dielozhotovenie stavby: Priepust Kanaš - Cintorínska ulica19 523,92 €14.11.2018nestanovený
PHZ-OPK1-2018-000759-003Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva č. PHZ-OPK1-2018-000759-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republikyposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu29 924,00 €13.11.2018nestanovený
IROP-Z-302011N514-122-15Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011N514-122-15POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 264 350,97 €13.11.2018nestanovený
9666/2018Dopravný podnik mesta Prešova, a.s.Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej estskej autobusovej dopravyZmena Zmluvy o výkone vo verejnom záujme0,00 €6.11.2018nestanovený
1253/2018/8-2Občiansky klub Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku 400,00 €6.11.201831.12.2018
M_VSD_VSVýchodoslovenská distribučná, a.s.Memorandum o porozumení a vzájomnej spoluprácivzájomná spolupráca0,00 €6.11.2018nestanovený
CA_S-2018-00049Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.Darovacia zmluva č. CA_S-2018-00049finančný dar5 000,00 €24.10.2018nestanovený
8150/2018/8Ing. Jaroslav Vongrej, rod. Vongrej a manželka Mária Vongrejová, rod. Majerníková obidvaja trvale bytom: Jána Kostru 6355/69, 080 06 Ľubotice, SRDarovacia zmluva 8150/2018/8Darcovia darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku0,00 €23.10.2018nestanovený
9422/2018Union poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb0,00 €18.10.2018nestanovený
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FISlovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €17.10.2018nestanovený
Dodatok č.5 k Zmluve o výkone správy č. 3522/2014Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.Dodatok č.5 k Zmluve o výkone správy č. 3522/2014Zmluvná, odplatná správa majetku vo vlastníctve mesta...0,00 €17.10.2018nestanovený
9322/2018Mgr. Andrea Birošová, rod. Novysedláková, Zápotockého 16, 080 01 PrešovZámenná zmluvazámena nehnuteľností v k.ú. Veľký Šariš0,00 €13.10.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestoroAdriána ADodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2505/2018nájom nebytových priestorov0,00 €13.10.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00844/Južná 2nájomcovia bytov Južná 2Zmluva o nájme bytu č. S2018/00844/Južná 2nájom bytu0,00 €13.10.201830.9.2020
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00848/P. O. Hv. 13Miroslav H. a manželka Mária H.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00848/P. O. Hv. 13nájom bytu0,00 €13.10.201830.9.2021
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00700/KO 60 (2331)nájomcovia bytov Korpašská 60Zmluva o nájme bytu č. S2018/00700/KO 60 (2331)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00687/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Korpašská 45Zmluva o nájme bytu č. S2018/00687/KO 45 (2330)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00685/KO31 (1603)nájomcovia bytov Korpašská 31Zmluva o nájme bytu č. S2018/00685/KO31 (1603)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00679/KO22 (1602)nájomcovia bytov Korpašská 22Zmluva o nájme bytu č. S2018/00679/KO22 (1602)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00675/KO 11 (1611)nájomcovia bytov Korpašská 11Zmluva o nájme bytu č. S2018/00675/KO 11 (1611)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00671/KO 3 (1601)nájomcovia bytov Korpašská 3Zmluva o nájme bytu č. S2018/00671/KO 3 (1601)nájom bytu0,00 €13.10.201831.1.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2017/00705/Adriána A.Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2017/00705/P. B. 12nájom bytu0,00 €13.10.2018nestanovený
9317/2018Marián K.kúpna zmluva č. 9317/2018predaj motora 850,00 €12.10.2018nestanovený
9318/2018Michal O.Dohoda o splátkovom kalendári č. 9318/2018splátkový kalendár 356,90 €12.10.2018nestanovený
Dodatok k Zmluve č. 493/2010Stanislava HOFEROVÁDodatok k Zmluve č. 493/2010 o nájme nebytových priestorovúprava zmluvy č. 493/20101 518,19 €10.10.201830.6.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-POSlovenská agentúra životného prostrediaDODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177poskytnutie NFP0,00 €9.10.201831.12.2028
927/CC/16IBSlovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o Elektronickej službe Business24internet banking0,00 €5.10.2018nestanovený
9204Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - fondyúčet samosprávy0,00 €5.10.2018nestanovený
3044Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácieúčet samosprávy0,00 €5.10.2018nestanovený
8799/2018STAVOPROJEKT, s.r.o.Zmluva o dieloenergetický certifikát po obnove budovy MsÚ 840,00 €4.10.2018nestanovený
8150/2018/9Ing. Daniel Beňa, rod. Beňa a Ing. Natália Beňová, rod. Tomašovská, obidvaja bytom: Kadnárova 9877/85, Bratislava, PSČ 831 26, SRDarovacia zmluva 8150/2018/9Darcovia touto zmluvou darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku0,00 €4.10.2018nestanovený
8150/2018/11Kristián Rendoš rod. Rendoš, Trvale bytom: Okružná 1594/19, Veľký Šariš - Kanaš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva 8150/2018/11Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku0,00 €4.10.2018nestanovený
8150/2018/5Stanislav Macko rod. Macko, Trvale bytom: Hospodárska 64, Trnava, PSČ 917 01, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/5 Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/60 k celku0,00 €4.10.2018nestanovený
DOHODA číslo 18/37/051/351Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“absolventská prax0,00 €27.9.201831.3.2019
2018-ZO3982EuroTRADING s.r.o.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYčinnosť zodpovednej osoby46,80 € (jednotková)1.10.2018nestanovený
8698/2018Miroslav G.Dohoda o splátkovom kalendárisplátkový kalendár 201,32 €28.9.201825.6.2019
8150/2018/7JUDr. Jozef Tarabčák, rod. Tarabčák, Šmeralova 29, Prešov, PSČ 080 01, SR a PhDr. Iveta Tarabčáková, rod. Baraniková, Tehelná 31, Prešov, PSČ 080 01, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/7Darcovia zmluvou darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku.0,00 €28.9.2018nestanovený
8150/2018/12Ján Hrebík rod. Hrebík, Okružná 1582/8, Veľký Šariš - Kanaš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/12Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 2/10 k celku0,00 €27.9.2018nestanovený
8150/2018/4Vladimír Macko rod. Macko, Trvale bytom: Námestie sv. Jakuba 42/12, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/4Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/60 k celku.0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/3Gabriela Slaninková, rod. Štofková, Trvale bytom: M. Nemcovej 2088/3A, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/3Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 2/60 k celku0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/2Július Karaffa, rod. Karaffa, Trvale bytom: Doliny 11/13, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/2Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 2/60 k celku0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/1Mgr. Štefan Leščák, rod. Leščák a PaedDr. Viera Leščáková, rod. Vyšňovská obidvaja trvale bytom: Okružná 1580/6, Veľký Šariš - Kanaš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/1Darcovia touto zmluvou darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku.0,00 €26.9.2018nestanovený
S2018/00735/Južná 1nájomcovia bytov Južná 1Zmluva o nájme bytu č. S2018/00736/Južná 1nájom bytu0,00 €18.9.201831.8.2021
S2018/00734/P. O. Hv. 14Tatiana L.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00734/P. O. Hv. 14nájom bytu0,00 €18.9.201831.8.2021
Dodatok č. 1 k č. S2018/00013/KO 53 (2330)Stanislav T. a Zuzana T.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00013/KO 53 (2330)nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
S2018/00780/KO 53 (2330)Stanislav T. a Zuzana T.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00780/KO 53 (2330)nájom bytu0,00 €18.9.201831.10.2018
Dodatok č. 5 k č. 17/2003Stanislav T.Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 17/2003nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
Dodatok č. 2 k č. S2017/00814/KO 21 (1602)Margita B.,Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2017/00814/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
Dod. č. 3 k 860/7/2007/Z PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obcevýkon správy majetku obce0,00 €15.9.2018nestanovený
L73U094O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služiebposkytnutie verejných služieb0,00 €15.9.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1073
ÚvodÚvodná stránka