Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1036
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8150/2018/4Vladimír Macko rod. Macko, Trvale bytom: Námestie sv. Jakuba 42/12, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/4Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/60 k celku.0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/3Gabriela Slaninková, rod. Štofková, Trvale bytom: M. Nemcovej 2088/3A, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/3Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 2/60 k celku0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/2Július Karaffa, rod. Karaffa, Trvale bytom: Doliny 11/13, Veľký Šariš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/2Darca touto zmluvou daruje mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 2/60 k celku0,00 €26.9.2018nestanovený
8150/2018/1Mgr. Štefan Leščák, rod. Leščák a PaedDr. Viera Leščáková, rod. Vyšňovská obidvaja trvale bytom: Okružná 1580/6, Veľký Šariš - Kanaš, PSČ 082 21, SRDarovacia zmluva č. 8150/2018/1Darcovia touto zmluvou darujú mestu parcelu reg. C-KN č. 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku.0,00 €26.9.2018nestanovený
S2018/00735/Južná 1nájomcovia bytov Južná 1Zmluva o nájme bytu č. S2018/00736/Južná 1nájom bytu0,00 €18.9.201831.8.2021
S2018/00734/P. O. Hv. 14Tatiana L.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00734/P. O. Hv. 14nájom bytu0,00 €18.9.201831.8.2021
Dodatok č. 1 k č. S2018/00013/KO 53 (2330)Stanislav T. a Zuzana T.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00013/KO 53 (2330)nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
S2018/00780/KO 53 (2330)Stanislav T. a Zuzana T.Zmluva o nájme bytu č. S2018/00780/KO 53 (2330)nájom bytu0,00 €18.9.201831.10.2018
Dodatok č. 5 k č. 17/2003Stanislav T.Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 17/2003nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
Dodatok č. 2 k č. S2017/00814/KO 21 (1602)Margita B.,Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2017/00814/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €18.9.2018nestanovený
Dod. č. 3 k 860/7/2007/Z PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obcevýkon správy majetku obce0,00 €15.9.2018nestanovený
L73U094O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služiebposkytnutie verejných služieb0,00 €15.9.2018nestanovený
Dodatok č.1 KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUnenávratný finančný príspevok0,00 €12.9.2018nestanovený
5978/2018Jozef B.Kúpna zmluvakúpa hnuteľnej veci16,00 €11.9.2018nestanovený
5834/2018/1ČECH s.r.o., Ku Surdoku 9, 080 01 PrešovZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena 300,00 €8.9.2018nestanovený
7618/2018 Etudy Média ArtZmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom kinosály0,00 €7.9.201823.9.2018
Dod č. 4 k č. 861/8/2007/Z POVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 4 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 861/8/2007/závod POVýkon správy majetku obce0,00 €24.8.2018nestanovený
SVS_ZM_53_2018_2337Ministerstvo vnútra SRZmluva č. 53/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hrobochposkytnutie finančných prostriedkov6 200,00 €22.8.201831.12.2018
Dodatok č. 2Centrum sociálnych služieb AMETYSTDodatok č. 2 k zmluve č. 2526/2017 a č. 4/2017/DSSposkytnutie sociálnych služieb0,00 €22.8.2018nestanovený
IROP-Z-302011M469-122-15Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposkytnutie NFP 962 558,09 €22.8.2018nestanovený
5010205925INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.,poistná zmluvacestovné poistenie12,51 €18.8.20182.9.2018
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00649/P. O. Hv. 14Anna V.Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €17.8.201830.6.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00832/Dušan G. a manželka Kornélia G.Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytunájom bytu0,00 €17.8.2018nestanovený
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00675/Róbert D.a manželka Eva D.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunájom bytu0,00 €17.8.2018nestanovený
7765/2018Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba, Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie finančného príspevku 400,00 €16.8.201831.12.2018
1121/3000/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluva o uzavretí budúcej zmluvy, o zriadení vecného bremena2,00 € (jednotková)14.8.2018nestanovený
7711/2018STANIM, s.r.o.Mandátna zmluva záväzok Mandatára vykonať pre mesto Veľký Šariš v jej mene, obstarávateľskú činnosť územnoplánovacej dokumentácie0,00 €8.8.2018nestanovený
7710/2018EUROVIA SK, a.s.Zmluva o dielostavebné práce: Dr. Leščáka: Rekonštrukcia MK v meste Veľký Šariš, Krátka: Prístupová komunikácia a zjazdný chodník47 729,46 €8.8.2018nestanovený
24ZVS0000750960QVýchodoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojenípripojenie do distribučnej sústavy0,00 €8.8.2018nestanovený
5104/2018Róbert S. a manželka Anežka S.Nájomná zmluva č. 5104/2018prenájom časti pozemku10,00 €8.8.20188.8.2019
7668/2018ZAVLAHY, s.r.o.Zmluva o dielozavlažovací systém pre futbalové ihrisko10 624,80 €4.8.2018nestanovený
KRHZ-PO-2018/452-020Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republikyZmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-020Zmluva o výpožičke0,00 €11.7.201810.7.2023
861/8/2007/závod POVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 861/8/2007/závod PODodatok č. 3 k zmluve o výkone správy majetku obce0,00 €27.7.2018nestanovený
5010198092INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXAPoistná zmluvacestovné poistenie20,85 €26.7.2018nestanovený
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €12.7.201831.12.2028
DODATOK č. N20160229026D02Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDODATOK č. N20160229026D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 29.02.2016 (ďalej len „Dodatok“)Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni0,00 €13.7.2018nestanovený
7448/2018Nový filmDohoda o spolupráci č. 7440/2018propagácia Eko hrad Šariš 500,00 €20.7.2018nestanovený
7116/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/177POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU0,00 €12.7.2018nestanovený
Dodatok č.2 k Zmluve č. 8/2007/ZS/II o nájme nebyHRAŠKOVÁ BG s.r.o.Dodatok č.2 k Zmluve č. 8/2007/ZS/IInájom nebytových priestorov0,00 €12.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00573/Južná 5František S.Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €11.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00570/P. B. 12nájomcovia bytov P.B.12Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €11.7.2018nestanovený
Zmluva o nájme bytu č. S2018/00571/Južná 2Róbert K.Zmluva o nájme bytunájom bytu Južná 20,00 €11.7.2018nestanovený
Dodatok č. 2 k  Zmluve o  nájme bytu č. S2016/0078Júlia F.Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytunájom bytu č. S2016/00786/Južná 50,00 €11.7.2018nestanovený
5817/2018Lucia HaškováZmluva o nájme nebytového priestoru č. 5817/2018prenájom nebytových priestorov v objekte bytového domu na ul. P.O. Hviezdoslava 1784/14  403,75 €10.7.2018nestanovený
DP 5/2018SR- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 BratislavaDelimitačný protokol č. 5/2018bezodplatný prevod parcely reg. E KN parc. č. 150, zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2 v k.ú. Veľký Šariš0,00 €3.7.2018nestanovený
KZ28/2018SR- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 BratislavaKúpna zmluva č. 24/2018odkúpenie parciel v k.ú. Veľký Šariš4 595,00 €3.7.2018nestanovený
6865/2018M.V.Kov, s.r.o.Kúpna zmluva č. 6865/2018odpredaj kovového šrotu 220,00 € (jednotková)5.7.2018nestanovený
7147/2018DOZORING Prešov, s.r.o.Mandátna zmluvavýkon činnosti stavebného dozora5 130,00 €4.7.2018nestanovený
6964/2018Marius Pedersen a.s., Zmluva o prevádzkovaní zberného dvoraprevádzkovanie zberného dvora0,00 €29.6.2018nestanovený
1120983Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU MALOODBER č. 1120983dodávka elektriny0,00 €27.6.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1036
ÚvodÚvodná stránka