Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1257
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
8946/2019Telovýchovná jednota Slavoj Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku9 000,00 €6.9.2019nestanovený
Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160126003Implementačná agentúra Min. práce, soc. vecí a rodinyDodatok k zmluve o spoluprácizmena zmluvy0,00 €3.9.2019nestanovený
Dodatok č. 4 k zmluve č. 4/2017/ŠZCentrum sociálnych služieb AMETYSTDodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službuzmena zmluvy 116,50 €3.9.2019nestanovený
2526-1/2019Centrum sociálnych služieb AMETYSTZmluva o poskytovaní sociálnej službyposkytnutie soc. služby 116,05 €3.9.2019nestanovený
IROP-D-302011M469-122-15Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12, 812 66 BratislavaDODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUzmena zmluvy 927 124,77 €28.8.2019nestanovený
953/2019/ORRPrešovský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie 166 295,28 €29.8.2019nestanovený
6556630785Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Návrh poistnej zmluvyCestovné poistenie a asistenčné služby13,17 €22.8.20191.9.2019
7857/2019EL PRO KAN, s.r.o.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyzriadenie vecného bremena na par.č. KNE 5478/20,00 €22.8.2019nestanovený
dod. č. 5 N20160229026D05Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDODATOK č. N20160229026D05 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovnizmena konajúceho0,00 €20.8.2019nestanovený
8512/2019PaedDr. Rastislav MäsiarikKúpna zmluva prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele KN-C č. 2017/265 o výmere 91 m2, druh: orná pôda 3 050,00 €16.8.2019nestanovený
811/2019/OFPrešovský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie1 500,00 €10.8.2019nestanovený
S2019/00729/KO20 (1611)nájomca bytuZmluva o nájme bytu nájom0,00 €8.8.2019nestanovený
S2019/00832/Južná 5nájomcovia bytuZmluva o nájme bytu nájom0,00 €8.8.2019nestanovený
S2019/00728/P. O. Hv. 15nájomcovia bytuZmluva o nájme bytunájom0,00 €8.8.2019nestanovený
7585/2019Doprastav, a.s.Zmluva o dielo "Modernizácia komunikácie ul. Jahodová"zhotovenie stavby35 661,38 €7.8.2019nestanovený
7842/2019Doprastav, a.s.Zmluva o dielo "Pokládka asfaltu ul. Dlhá"zhotovenie stavby23 892,00 €7.8.2019nestanovený
7777/2019Seniorvital, n.o.Zmluva o poskytnutí príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služiebposkytnutie príspevku3 360,00 €30.7.2019nestanovený
7933/2019Bez bariér, n.o.Zmluva o poskytnutí príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služiebposkytnutie príspevku9 930,18 €26.7.2019nestanovený
6556467618Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 6556467618Cestovné poistenie18,81 €25.7.201928.7.2019
3514/2019Milan Kancír Kúpná zmluvanovovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 2088/66 o výmere 148 m2, druh: trv. tráv. porast a novovytvorenú parcelu reg. „ C“ č. 2829/12 o výmere 152 m2, druh: vodná plocha4 500,00 €24.7.2019nestanovený
450/2019/1Ján Jankanič a Mgr. Ema SurmankováZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena na parcele KN E č. 5503/17 a KN E č. 5564/10,00 €24.7.2019nestanovený
7659/2019/2Ing. František B. a Ing. Jana B. Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €23.7.2019nestanovený
S2019/00711-727/P.O.Hv.14nájomcovia bytovNájomná zmluva č. S2019/00711-727/P.O.HV. 14nájom bytu na ul. P.O.Hviezdoslava 140,00 €20.7.2019nestanovený
S2018/01064/P.B.12Patrícia F.Dodatok č. 1 S 2018/01064/P.B.12zoznam nájomcov v byte0,00 €20.7.2019nestanovený
7878/2019Ing. Ľubomír LeškoNájomná zmluva 7878/2019odplatný nájom časti pozemku 0,00 €20.7.2019nestanovený
7981/2019Nový film, o.z.Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku 500,00 €19.7.2019nestanovený
4619008606KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNávrh poistnej zmluvypoistenie kompostérov 856,00 €18.7.201920.12.2021
355900508Kooperativa, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla poistenie automobilu  107,00 €16.7.2019nestanovený
7659/2019/5M. N.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €10.7.2019nestanovený
7746/2019Tibor D.Dohoda o splátkovom kalendári0,00 €10.7.2019nestanovený
7734/2019Marius Pedersen, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov0,00 €10.7.2019nestanovený
7659/2019/6K. M.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/4Mgr. J. M.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 648,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/1Mgr. P. R., PhD. a Z. R.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/3Mgr. I. T. a Bc. A. TZmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/7Ing. P. V. Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
3524/2019/LSRLesy Slovenskej republiky, štátny podnikNájomná zmluvanájom pozemkov 707,45 €4.7.2019nestanovený
411/84/2019/IÚVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníkacedácia stavby Veľký Šariš, Rozšírenie kanalizácie a vodovodu0,00 €4.7.2019nestanovený
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411/D4Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposun obdobia realizácie aktivít projektu0,00 €2.7.2019nestanovený
D01_SEP-IMRK3-2017-001599Ministerstvo vnútra SRDODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku : „Miestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš“, kód projektu v ITMS2014+: „312051J792“zmena zmluvy0,00 €2.7.2019nestanovený
č. S2019/00563/KO 59 (2331)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00563/KO 59 (2331)nájom bytu0,00 €27.6.201931.10.2019
č. S2019/00527/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00527/KO 45 (2330)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00532/KO38 (1603)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00532/KO38 (1603)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S 2019/00522/KO 21 (1602)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S 2019/00522/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00520/KO11 (1611)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00520/KO11 (1611)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00517/KO 4 (1601)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00517/KO 4 (1601)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
7565/2019Jaroslav K.Kúpna zmluvaautomobil Renault Kangoo2 999,00 €25.6.2019nestanovený
dodatok č. 2 k zmluve č. 493/2010P&S Company, s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 493/2010zmena nájomcu0,00 €21.6.2019nestanovený
ZM_SEP-IMRK3-2019-002458Ministerstvo vnútra SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002458poskytnutie NFP98 762,94 €20.6.2019nestanovený
MK-3458/2019/1.4Ministerstvo kultúry SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu25 000,00 €20.6.201931.12.2019
Položky 1-50 z 1257
ÚvodÚvodná stránka