Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1174
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5867/2019FEMACAR, s.r.o.Zmluva o postúpení pohľadávkyodplatné postúpenie pohľadávky k poistnej udalosti č. 8013241678 288,86 €18.5.2019nestanovený
5764/2019Ing. Veronika OčipováDarovacia zmluva č. 5764/2019penažný dar v hodnote 100 € 100,00 €17.5.2019nestanovený
5790/2019Okresná organizácia strany Moat - Híd v PrešoveZmluva o nájme nebytových priestorovodplatný nájom nebytových priestorov " veľká zasadačka"20,00 €17.5.2019nestanovený
5551/2019Martin SivákNájomná zmluva č. 5551/2019odplatný nájom časti pozemku10,00 €15.5.2019nestanovený
5519001404Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupHavarijné poistenie motorových vozidielHavarejné poistenie referentského vozidla MsÚ - Renault Megane 169,09 €14.5.2019nestanovený
5190047131Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie zamestnancov počas projektu 600,00 €6.5.2019nestanovený
19/37/054/113Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovO poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstvaposkytnutie finančných príspevkov 297 758,30 €14.5.2019nestanovený
5291/2019AGROMELIO, s.r.o.Rámcová dohoda č. 5291/2019podmienky nákupu a predaja riečneho piesku a vápencového piesku5 613,60 €10.5.2019nestanovený
S2019/00516/Južná 4nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00516/Južná 4nájom bytu0,00 €8.5.201930.4.2020
S2019/00515/P. O. Hv. 13nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00515/P. O. Hv. 13nájom bytu0,00 €8.5.201931.12.2021
5363/2019nájomca nebytového priestoruZmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom kinosály - divadelné predstavenie20,00 €7.5.2019nestanovený
5405/2019Bez bariér, n.o., Prostejovská 38, 08001 PrešovCedačná zmluvaprevod práv a povinností stavebníka3 000,00 €4.5.2019nestanovený
5398/2019Bez bariér, n.o. Prostějovská 38, 080 01 PrešovKúpna zmluvaprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam71 622,00 €4.5.2019nestanovený
5179/2019LUKOL-STAV s.r.oZmluva o dielo č. 5179/2019/Južná 3Obnova bytového domu Južná 356 975,14 €30.4.2019nestanovený
8150/2018/6JUDr. Štefan Ščerbák, rod. Ščerbák a manželka Angela Ščerbáková rod. Zreláková, obidvaja trvale bytom Okružná 1993/22, 08221 Veľký Šariš KanašDarovacia zmluva č. 8150/2018/6Darcovia daruju mestu v k. ú.Veľký Šariš parc. reg. C KN 2045/16 o výmere 468 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 1/10 k celku.0,00 €27.4.2019nestanovený
4828/2019Regionálne združenie miest a obcí Prešov - ŠarišPríkazna zmluvazabezpečenie ubytovania0,00 €25.4.2019nestanovený
390295Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 39 295 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRfinančná dotácia na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Veľký Šariš3 000,00 €19.4.2019nestanovený
16122Ing. Radoslav ŠalamonZmluva o dieloenergetický audit2 400,00 €18.4.2019nestanovený
Dodatok č. 1 k č. S2018/01218/KO 37 (1603)nájomcovia bytov Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/01218/KO 37 (1603)nájom bytu0,00 €17.4.2019nestanovený
4614/2019Ing.Peter MackoMandátná zmluvavýkon stavebného dozora 3. etapa4 000,00 €16.4.2019nestanovený
4613/2019Ing.Peter MackoMandátná zmluvavýkon stavebného dozora 2. etapa12 400,00 €16.4.2019nestanovený
1/2019/SMCSlovak Medical Company , a.s.zmluva o dielo Aktualizácia projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením: „Obnova a zateplenie zdravotného strediska – Veľký Šariš“.16 800,00 €16.4.2019nestanovený
Dodatok č. 3 k 2526/2017Centrum sociálnych služieb AMETYSTDodatok č. 3 k zmluve č. 2526/2017úhrada za sociálnu službu0,00 €13.4.2019nestanovený
Dodatok č. 3 k 4/2017/ŠZCentrum sociálnych služieb AMETYSTDodatok č. 3 k zmluve č. 4/2017/ŠZúhrada za sociálnu službu0,00 €13.4.2019nestanovený
3884/2019/1FC PIVOVAR ŠARIŠ Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku finačný príspevok 974,40 €10.4.2019nestanovený
3884/2019FC PIVOVAR ŠARIŠ Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku finančný príspevok5 000,00 €10.4.2019nestanovený
S2018/01202/KO 55 (2331)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €10.4.201931.1.2020
S2018/01195/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €10.4.201930.4.2019
S2018/01190/KO31 (1603)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu nájom bytu0,00 €10.4.201931.12.2020
4245/2019Doprastav, a.s.Zmluva o dieloZvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 3. etapa  262 635,74 €10.4.2019nestanovený
4244/2019Doprastav, a.s.Zmluva o dieloZvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Veľký Šariš - 2. etapa  907 108,76 €10.4.2019nestanovený
dodatok č. 1 k CA_S-2017-00043Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. CA_S-2017-00043finančný dar 974,40 €6.4.201930.11.2019
dodatok č. 1 k CA_S-2018-00049Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. CA_S-2018-00049finančný dar5 000,00 €6.4.2019nestanovený
č. S2018/01184/KO22 (1602)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2018/01184/KO22 (1602)nájom bytu0,00 €5.4.201931.7.2019
č. S2018/01305/Južná 3nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2018/01305/Južná 3nájom bytu0,00 €5.4.201931.1.2022
Dodatok č. 2 k S2016/00831/Južná 4nájomcovia bytov Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00831/Južná 4nájom bytu - úprava nájomného0,00 €5.4.2019nestanovený
2964/2019O.Z. HRADBA ŠARIŠNájomná zmluva č.2964/2019odplatný nájom bašty č. 10 na Hrade Šariš 100,00 €28.3.2019nestanovený
Dohoda č. 19/37/50J/NS/27Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda č. 19/37/50J/NS/27 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.Dohoda o poskytnutí príspevku35 901,54 €28.3.2019nestanovený
2945/2019Ing. Ivan VargaNájomná zmluva č. 2945/2019odplatný nájom časti pozemku5,00 €27.3.2019nestanovený
2290/2019Jaroslav Petruš s manželkouKupná zmluva č. 2290/2019novovytvorená parcela č. 1570/2 o výmere 69 m21 120,00 €26.3.2019nestanovený
2942/2019Bliss K8 s.r.o.Nájomná zmluva č 2942/2019odplatný nájom časti pozemku1 200,00 €26.3.2019nestanovený
IROP-Z-302021J872-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J872-222-13POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU83 247,93 €23.3.201931.12.2028
č. S2018/01179/KO11 (1611)nájomcovia bytov Zmluva o  nájme bytu č. S2018/01179/KO11 (1611)nájom bytu0,00 €23.3.201931.1.2020
č. S2018/01161/KO 1 (1601)nájomcovia bytov Zmluva o  nájme bytu č. S2018/01161/KO 1 (1601)nájom bytu0,00 €23.3.201930.1.2020
I312041R92601Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposkytnutie NFP0,00 €9.3.2019nestanovený
S 2019/00119/KO 21 (1602)nájomca bytuZmluva o nájme bytu č. S 2019/00119/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €7.3.201930.4.2019
Dodatok č. 1 č. S2018/00738/Južná 1nájomca bytuDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00738/Južná 1nájom bytu0,00 €7.3.2019nestanovený
6964/2018/1Marius Pedersen a.s.,Dodatok č.2 k Zmluve o prevádzkovaní zberného dvora č. 6964/2018Zmena podmienok zmluvy0,00 €6.3.2019nestanovený
1152/2019F.M.RECYKLING s.r.o.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území mesta Veľký Šarišvykonávanie výkupu a zberu papiera0,00 €20.2.2019nestanovený
927/CC/16/2019Slovenská sporiteľnaDodatok č. 2 k POPDODATOK Č. 2 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.0,00 €20.2.2019nestanovený
Položky 1-50 z 1174
ÚvodÚvodná stránka