Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1235
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
S2019/00711-727/P.O.Hv.14nájomcovia bytovNájomná zmluva č. S2019/00711-727/P.O.HV. 14nájom bytu na ul. P.O.Hviezdoslava 140,00 €20.7.2019nestanovený
S2018/01064/P.B.12Patrícia F.Dodatok č. 1 S 2018/01064/P.B.12zoznam nájomcov v byte0,00 €20.7.2019nestanovený
7878/2019Ing. Ľubomír LeškoNájomná zmluva 7878/2019odplatný nájom časti pozemku 0,00 €20.7.2019nestanovený
7981/2019Nový film, o.z.Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku 500,00 €19.7.2019nestanovený
4619008606KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNávrh poistnej zmluvypoistenie kompostérov 856,00 €18.7.201920.12.2021
355900508Kooperativa, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla poistenie automobilu  107,00 €16.7.2019nestanovený
7659/2019/5M. N.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €10.7.2019nestanovený
7746/2019Tibor D.Dohoda o splátkovom kalendári0,00 €10.7.2019nestanovený
7734/2019Marius Pedersen, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov0,00 €10.7.2019nestanovený
7659/2019/6K. M.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/4Mgr. J. M.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 648,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/1Mgr. P. R., PhD. a Z. R.Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/3Mgr. I. T. a Bc. A. TZmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
7659/2019/7Ing. P. V. Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie stavby 162,00 €5.7.2019nestanovený
3524/2019/LSRLesy Slovenskej republiky, štátny podnikNájomná zmluvanájom pozemkov 707,45 €4.7.2019nestanovený
411/84/2019/IÚVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníkacedácia stavby Veľký Šariš, Rozšírenie kanalizácie a vodovodu0,00 €4.7.2019nestanovený
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411/D4Slovenská inovačná a energetická agentúraDODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposun obdobia realizácie aktivít projektu0,00 €2.7.2019nestanovený
D01_SEP-IMRK3-2017-001599Ministerstvo vnútra SRDODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku : „Miestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš“, kód projektu v ITMS2014+: „312051J792“zmena zmluvy0,00 €2.7.2019nestanovený
č. S2019/00563/KO 59 (2331)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00563/KO 59 (2331)nájom bytu0,00 €27.6.201931.10.2019
č. S2019/00527/KO 45 (2330)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00527/KO 45 (2330)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00532/KO38 (1603)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00532/KO38 (1603)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S 2019/00522/KO 21 (1602)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S 2019/00522/KO 21 (1602)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00520/KO11 (1611)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00520/KO11 (1611)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
č. S2019/00517/KO 4 (1601)nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00517/KO 4 (1601)nájom bytu0,00 €27.6.201931.7.2019
7565/2019Jaroslav K.Kúpna zmluvaautomobil Renault Kangoo2 999,00 €25.6.2019nestanovený
dodatok č. 2 k zmluve č. 493/2010P&S Company, s.r.o.Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 493/2010zmena nájomcu0,00 €21.6.2019nestanovený
ZM_SEP-IMRK3-2019-002458Ministerstvo vnútra SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002458poskytnutie NFP98 762,94 €20.6.2019nestanovený
MK-3458/2019/1.4Ministerstvo kultúry SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu25 000,00 €20.6.201931.12.2019
29/2019/2337Ministerstvo vnútra SRZmluva č. 29/2019/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 navýkon prác na vojnových hrobochposkytnutie príspevku z rozpočtových prostriedkov MV SR4 000,00 €20.6.201931.12.2019
6612/2019Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o.Darovacia zmluva č. 6612/2019bezodplatný prevod vlastníckeho práva k vyťaženej drevnej hmote0,00 €20.6.2019nestanovený
ZM-17601-2019Wolters Kluwer SR s.r.o.Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPIposkytnutie užívacích práv1 018,80 €20.6.2019nestanovený
0456/2019/CESlovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o poskytnutí peňažného darufinančný dar 250,00 €13.6.2019nestanovený
19/37/010/45Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešovdohoda o realizácií aktivačných činností aplikácia §10 z. č. 417/2003 o pomoci v hmotnej núdzi do praxe0,00 €11.6.2019nestanovený
N20160126003D01Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SRDodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Iposun obdobia realizácie aktivít projektu0,00 €7.6.2019nestanovený
19-37-52A-111Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 080 28 PrešovDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 957,78 €6.6.2019nestanovený
N20160229026D04Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDODATOK č. N20160229026D04 k Zmluve o spolupráci Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovnizmena doby projektu do 31.08.20190,00 €6.6.2019nestanovený
6878/2019Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie urazové poistenie úchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €5.6.2019nestanovený
5554/2019/1Tvorivá skupina Ad1 - Občianske združenieZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie dotácie 390,00 €4.6.2019nestanovený
č. S2019/00518/P. O. Hv. 14nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00518/P. O. Hv. 14nájom bytu0,00 €4.6.201931.12.2019
č. S2019/00641/P. O. Hv. 13nájomcovia bytov Zmluva o nájme bytu č. S2019/00641/P. O. Hv. 13nájom bytu0,00 €4.6.201931.12.2019
č. S2018/01070/P. O. Hv. 13nájomcovia bytov Dohoda o skončení nájmu bytu č. S2018/01070/P. O. Hv. 13skončenie nájmu0,00 €4.6.201931.5.2019
č. S2016/00394/P. O. Hv. 14nájomcovia bytov Dohoda o skončení nájmu bytu č. S2016/00394/P. O. Hv. 14skončenie nájmu0,00 €4.6.201931.5.2019
Dodatok č. 2 k č. S2018/01218/nájomcovia bytov Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/01218/KO 37 (1603)nájom bytu0,00 €4.6.2019nestanovený
6625/2019Apoštolská cirkev na Slovensku zbor OstrovanyZmluva o nájme nebytových priestorov č. 662/2019prenájom kinosály40,00 €1.6.2019nestanovený
2944/20119Peter Jendrek a manželka Miriam JendrekováKúpna zmluvaprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti1 200,00 €1.6.2019nestanovený
5554/2019/2Tanečné divadlo BodiesZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie dotácie2 340,00 €30.5.2019nestanovený
KŽP-PO4-SC441-2018-39/S375Slovenská inovačná a energetická agentúraZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUposkytnutie NFP15 456,00 €30.5.2019nestanovený
5554/2019/7Občianske združenie Stará škola KanašZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie dotácie1 170,00 €30.5.2019nestanovený
6084/2019Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v PrešoveZmluva o dielo č. 6084/2019Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Veľký Šariš14 760,00 €30.5.2019nestanovený
5554/2019/6Občiansky klub Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie dotácie 390,00 €29.5.2019nestanovený
Položky 1-50 z 1235
ÚvodÚvodná stránka