Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 961
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5805/2018Mesto LipanyZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ20,00 €26.5.2018nestanovený
NKPHŠHAUS Seman, s.r.o. a spol.Memorandum o spolupráci pri záchrane NKP Hrad Šarišpríspevok na záchranu hradu3 000,00 €24.5.2018nestanovený
PUSR-2018-040Pamiatkový úrad Slovenskej republikyLicenčná zmluvalicencia NKP hrad Šariš0,00 €1.2.2018nestanovený
3983/2017Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Dúbravská cesta 14, 821 04 BratislavaZmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzkybudúce prevzatie a odovzatie objektov vyv. inv.0,00 €1.3.2018nestanovený
3551/2017Národná diaľničná spoločnosť, a. s. , Mlynské Nivy 45, 821 09 BratislavaZmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a trvalej prevádzkybudúce prevzatie a odovzatie objektov vyv. inv.0,00 €8.12.2017nestanovený
4239/2018PROLI, spol. s.r.o.Darovacia zmluvaled svietidlá0,00 €22.5.2018nestanovený
5406/2018Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 080 01 PrešovZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ 300,00 €22.5.2018nestanovený
1253/2018/4ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/4príspevok 400,00 €22.5.2018nestanovený
5396/2018Gymnázium sv. Moniky, Tarasa ševčenka 1, 080 01 PrešovZmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 spolufinancovanie CVČ40,00 €18.5.2018nestanovený
8800929033Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €11.5.2018nestanovený
4251/2018EUROVIA SK, a.s., KošiceZmluva o dieloKanaš, Okružná ulica - obnova cesty47 496,00 €11.5.2018nestanovený
1253/2018/8Občiansky klub Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/8poskytnutie príspevku 200,00 €10.5.2018nestanovený
S2018/00451/Južná 2Eva SedklákováZmluva o nájme bytu č. S2018/00451/Južná 2nájom bytu71,62 € (jednotková)5.5.2018nestanovený
1253/2018/7Športový klub Taekwon-Do DELTA Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/8poskytnutie príspevku 800,00 €5.5.2018nestanovený
1253/2018/5Tanečné divadlo BodiesZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/5poskytnutie príspevku1 900,00 €5.5.2018nestanovený
S2018/00555/KO13 (1611)Mária HolubováZmluva o nájme bytu č. S2018/00555/KO13 (1611)nájom bytu39,43 €5.5.2018nestanovený
S2017/00802/KO13 (1611)Slavomír BILLÝ, a manželka Janka BILLÁDohoda o skončení nájmu bytuukončenie nájomného vzťahu0,00 €5.5.2018nestanovený
1253/2018/3Občianske združenie Stará škola KanašZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/3poskytnutie príspevku 900,00 €5.5.2018nestanovený
1253/2018/6Občianske združenie Folklórne združenie KanašZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1253/2018/6poskytnutie príspevku 400,00 €5.5.2018nestanovený
5190042416Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie zamestnancov počas projektu 480,00 €4.5.201830.11.2018
1253/2018/2Klub ľudových tradícií (KĽuT) – Občianske združenieZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta poskytnutie príspevku1 400,00 €3.5.2018nestanovený
18/37/054/75Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda č. 18/37/054/75 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstvaposkytnutie príspevku 245 361,95 €1.5.2018nestanovený
18/37/50J/NS/37Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda č. 18/37/50J/NS/37 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.poskytnutie príspevku26 995,32 €28.4.2018nestanovený
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/G411poskytnutie NFP 250 330,37 €27.4.2018nestanovený
S2016/00578/Južná 2Kamila FUNDERÁKOVÁDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00578/Južná 2úprava zmluvných podmienok0,00 €27.4.2018nestanovený
3394/2015/P.O.HV.15Eva VaňováZmluve o nájme bytu č. 3394/2015/P.O.HV.15úprava zmluvných podmienok0,00 €27.4.2018nestanovený
10A/2018GABRIELA n.oZmluva o poskytovaní sociálnej služby číslo 10 A / 2018 platenie čiastočnej úhrady sa sociálnu službu7,50 € (jednotková)27.4.2018nestanovený
4237/2018AGROMELIO, s.r.o.Rámcová dohodakúpa piesku5 683,00 €26.4.2018nestanovený
696/2018DOPRAVOPROJEKT, a.s.Zmluva o dielovyhotovenie projektovej dokumentácie cestného mosta Baratoky a prislúchajúcu miestnu komunikáciu23 994,00 €25.4.2018nestanovený
3993/2018PhDr. Ľudmila Adamová, rodená Dzurišová a manžel Doc. Mgr. Ján Adam, PhD., rodený Adam, obidvaja trvale bytom: Bardejovská 2062/64, 080 06 Ľubotice – Šarišské LúkyKúpna zmluvaodpredaj novovytvorenej parcely Kn C 2053/372 o výmere 6m2, druh: ostatná plocha6,00 €25.4.2018nestanovený
3944/2018/4Urban Planning s.r.o. Mandátna zmluvaobstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny - Lemešianska3 150,00 €24.4.2018nestanovený
3944/2018/3Urban Planning s.r.o. Mandátna zmluvaobstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny - Baratoky4 180,00 €24.4.2018nestanovený
3944/2018/2Ing. arch. Ľubomír PolákZmluva o dieloÚzemný plán zóny - Lemešianska4 000,00 €24.4.2018nestanovený
3944/2018/1Ing. arch. Ľubomír PolákZmluva o dieloÚzemný plán zóny - Baratoky4 500,00 €24.4.2018nestanovený
1253/2018/1FC PIVOVAR ŠARIŠ Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mestaposkytnutie príspevku19 000,00 €20.4.2018nestanovený
1000794150O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5Zmluva o poskytovaní verejných služiebposkytovanie hlasových služieb15,00 € (jednotková)20.4.2018nestanovený
,Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROBZmluva o dielo,zhotovenie diela : "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Veľký Šariš" 246 385,91 €13.4.2018nestanovený
38 081Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRDotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor3 000,00 €7.4.2018nestanovený
3080/2018HIREKON, s.r.o.Zmluva o vykonaní audítorských služieb.Audit účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, súladu výročnej správy4 632,00 €7.4.2018nestanovený
927/CC/16-D3Slovenská sporiteľňa, a. s. Dodatok č. 927/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č. 927/CC/16Navýšenie úverového rámca a Splátkového úveru č. 2 716 998,46 €29.3.2018nestanovený
2760/2018MACKONTROL engineering s.r.o.Mandátna zmluvavýkon stavebného dozoru5 820,00 €28.3.2018nestanovený
.EUROVIA SK, a.s.Zmluva o dieloZhotovenie diela:Veľký Šariš-lávky pre peších a cyklistov a Dopravné značenie cyklotrás v meste Veľký Šariš vrátane cykloprístreškov a cyklostojany 693 129,82 €28.3.2018nestanovený
S 2017/00854/KONájomcovia KO 51-60 Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00854/KOnájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
2017/00844/KO Nájomcovia - Korpašská 41 - 50Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00844/KO nájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
S 2017/00836/KO Nájomcovia - Korpašská 31 - 40Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00836/KO nájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
S 2017/00824/KONájomcovia - Korpašská 21 - 30Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00824/nájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
S 2017/00812/KONájomcovia KO11-20 zmluva o nájme bytu S 2017/00812/KOnájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
S 2017/00799/KONájomcovia - Krrpašská 1 - 10Zmluva o nájme bytu č. S 2017/00799/KOnájom bytu0,00 €25.3.2018nestanovený
2175/2018Ing. Lukáš Novák, rod. Novák, Lemešany 31, 082 03 Lemešany, SR a manželka Ing. Barbara Nováková, rod. Galdunová, P. O. Hviezdoslava 6, 082 21 Veľký Šariš, SRKúpna zmluva č. 2175/2018odpredaj novovytvorenej parcely Kn C 923/6 o výmere 90m2, druh: ostatná plocha, k.ú. Veľký Šariš 900,00 €22.3.2018nestanovený
SC2017/142/Mesto Veľký Šariš_MOMET Slovakia, a.s.Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2017/142/Mesto Veľký Šariš_MODodávka zemného plynu18,60 €21.3.2018nestanovený
Položky 1-50 z 961
ÚvodÚvodná stránka