Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Sekretariát

Bc. Miroslava Zavodová - vedúca sekretariátu primátora a prednostu úradu

Tel.: 051/ 321 41 11

fax:  051/ 321 41 13

mail: info@velkysaris.sk

 

 • organizuje a zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie primátora, prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku s primátorom mesta, prednostom a hlavným kontrolórom,
 • organizuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo spoločenského styku samosprávy a primátora,
 • vyhotovuje záznamy a zápisnice,
 • zhromažďuje a expeduje všetky materiály a podklady na rokovania orgánov mesta,
 • vykonáva agendu v styku s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši,
 • zabezpečuje spojovú, spisovú, skartačnú, archivačnú a technickú službu vrátane prijímania a expedície zásielok,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s informovanosťou verejnosti,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace so stykom so zahraničnými partnermi,
 • metodicky zabezpečuje archivačné služby na mestskom úrade,
 • podateľňa,
 • poskytuje informácie o MsÚ.

 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka