Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Pridelenie súpisného čísla

Vybavuje:

Miroslava Zavodová

Sekretariát – Centrum prvého kontaktu

 

 051 321 41 11

 podatelna@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

právoplatné kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 01.10.1976,

geometrický plán – na nové stavby alebo dodatočné skolaudované s vyznačením adresného bodu stavby,

doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva / alebo o inom práve k pozemku,

vyplnenú Žiadosť o pridelenie súpisného, orientačného čísla

 

Upozornenie:

pre budovy postavené do 30.09.1976 sa vydáva potvrdenie o stavbe Mestským úradom, odbor územného plánovania a výstavby vo Veľkom Šariši v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie, požiadajte Štátny okresný archív Prešove o vydanie kópie.

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do dvoch mesiacov od jeho doručenia možno podať žalobu na Krajský súd v Prešove.

 


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka