Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Prídavok na dieťa (osobitný príjemca - záškoláctvo)

Vybavuje:

 Bc. Janka Scepaníková - Sociálne oddelenie

 

  051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky

ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 600/ 2003 Z.z. o prídavku na dieťa

 

Upozornenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe oznámenia príslušnej základnej školy o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky dieťaťa rozhoduje o ustanovení osobitného príjemcu a poukazovaní prídavku na dieťa mestu

obec využíva poskytnutý prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený- na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa podľa individuálnych potrieb dieťaťa (napr. na úhradu stravy v školskej jedálni, zakúpenie školských potrieb a pomôcok…)

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní od obdržania rodinných prídavkov

 


 
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka