Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Potvrdenie o veku stavby

Vybavuje:

Miroslava Zavodová

Sekretariát – Centrum prvého kontaktu

 

051 3214111

 
info@velkysaris.sk

Čo potrebujeme:

žiadosť a prílohy

kópia listu vlastníctva

kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy)

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

nepodáva sa


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka