Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Vybavuje: 

Mgr. Viliam Kall - právnik

 

 051 3214123

pravne@velkysaris.sk

 

Podľa zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, § 6, ods. 4 a 5 je prevádzkovateľ malého zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO), ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v meste, povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý MZZO spotrebu palív, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Na základe oznámenia mu mesto vyrúbi poplatok v zmysle platného VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia .

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia:

technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

 

Lehota:

oznámenie o spotrebe paliva vykonať do 15.2. bežného roka

 

Súvisiace predpisy:

Zákon 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Aktuálne VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 24.6.2019

meniny má: Ján

webygroup
ÚvodÚvodná stránka