Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva primátor mesta tento vnútorný predpis

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri
písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach
zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci
vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých
zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov.


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka