Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová

 

 051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme

- doručiť vyplnený návrh vrátane príloh

 

Prílohy:

- doklad o vlastníctve (list vlastníctva na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace)

- kópia katastrálnej mapy predmetného územia

- 2x zjednodušená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

- záväzné stanovisko mesta (ak bolo vydané)

- správny poplatok

- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy

- stanoviská účastníkov konania

- vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

 

Súvisiace predpisy:

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Poplatky:

- fyzická osoba - 40,00 €

- právnická osoba - 100,00 €

 

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný,  nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie 

 

Lehota na vybavenie:

- v jednoduchých prípadoch 30 dní

- v zložitejších prípadoch 60 dní


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka