Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Národný projekt : Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 2

Národný projekt :   Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych  

                                  opatrení na trhu práce - 2

 

Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov

 

Príspevok sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Predmetom je poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

 

Cieľom národného projektu :    

je predovšetkým udržiavanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov nášho mesta a zníženie nezamestnanosti v meste Veľký Šariš.

V meste sa osvedčilo vytvorenie občianskej hliadky, kde v súčasnosti pracujú 3 občania mesta, ktorí dbajú predovšetkým na dodržiavanie bezpečnostných predpisov na cestách, v okolí školských zariadení, ochranu zdravia a podporu verejného poriadku.

V kultúrno-informačnom centre vykonáva práce 1 pracovník – príprava kultúrnych podujatí pri príležitosti 800-tého výročia prvej písomnej zmienky mesta Veľký Šariš.

Pomocné administratívne práce na právnom oddelení vykonáva 1 pracovník.

Pomocné stavebné práce vykonávajú 2 pracovníci pri oprave, rekonštrukcii budov a chodníkov, ako

aj údržba verejnej zelene.

Všetky aktivity vykonávané pracovníkmi § 50j sú zamerané na dosiahnutie uvedeného cieľa.


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac
 • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Veľký Šariš

  30.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka