Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia Mesta Veľký Šariš LED technológiou

           Európska únia

projekt je spolufinancovaný z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)

 „Investícia do Vašej budúcnosti“.

 

Názov realizovaného projektu: Modernizácia verejného osvetlenia Mesta Veľký Šariš LED technológiou


Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy KaHR–22VS–1501

 

Prijímateľ: Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č. 1, 082 21 Veľký Šariš

Začatie projektu: 05/2015

Ukončenie projektu: 05.04.2016

Výška príspevku: 497 410,23 €  (95% z oprávnených výdavkov)

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

                            http://www.economy.gov.sk/http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Kód Projektu v ITMS: 25120220332

Miesto realizácie Projektu: Veľký Šariš

Zmluva o poskytnutí NFP.

Predmet: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Šariš vrátane riadaceho systému pripojeného na vzdialený dispečing.

V meste Veľký Šariš budú vymenené 17ks RVO za diaľkovo riadené rozvádzače pripojené na
vzdialený dispečing so systémom riadenia SERVO. Zároveň bude menených 578 svietidiel vrátane 157 doplnených.

 

 

Súčasný stav:


 
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka