Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Matričný úrad

Perecarova.JPG

Iveta Perecárová – matrikárka

Tel.: 051/  321 41 24

 

Čo môžete vybaviť na Matričnom úrade vo Veľkom Šariši?

•          sobášny list
•          úmrtný list
•          žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky
•          žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine
•          oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
•          plná moc
•          čestné vyhlásenie
•          žiadosť o uzavretie manželstva
•          osvedčovanie podpisov a fotokópii listín
•          uzavretie zmluvy na hrobové miesto

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    ú m r t í    p r í b u z n é h o?
-          pri úmrtí  príbuzného je potrebné priniesť na matričný úrad, kde sa  matričná udalosť stala
-           list o prehliadke mŕtveho  (4x)
-          občiansky preukaz zosnulého

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    n á r o d e n í   d i e ť a ť a ?
-          občiansky  preukaz oboch rodičov
-          sobášny list

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n o v   SR?
-           na matričnom úrade vyzdvihnúť  žiadosť o uzavretie manželstvá
-           vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstvá priniesť najmenej dva týždne  vopred
-          občianske preukazy oboch snúbencov spolu s rodnými listami
-          ak ide o ďalšie  manželstvo je potrebné predložiť  
-          v prípade ak je snúbenec  rozvedený , -á   -   právoplatný rozsudok o rozvode,
-           v prípade ak je snúbenec  vdovec resp. vdova  -je potrebné predložiť Úmrtný list  manžela resp. manželky  z predchádzajúceho manželstva

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n a    SR   s   c u d z i n c o m ?
-          žiadosť o uzavretie manželstva
-          rodný list,
-          doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
-          doklad o štátnom občianstve
-          doklad o pobyte
-          potvrdenie o osobnom stave
-          doklad , ktorým možno preukázať totožnosť
-          právoplatný  rozsudok o rozvode
-          úmrtný list  manžela, -ky, ak ide o vdovca resp. vdovu


Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenčiny a v prípade   potreby aj legalizované – osvedčovacou pečiatkou - Apostillou ,
o       ak  ide  o štáty, ktoré pristúpili na Dohovor
o       ak ide o štát , ktorý nie je členom tohto dohovoru  , potom je  potrebná superlegalizáciu ( doklad overí  Ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte)
o       ak  žiadateľ o uzavretie manželstva neovláda slovensky jazyk,  tak  právoplatnosť obradu potvrdí podpisom aj pečiatkou  prizvaný tlmočník, ktorého prítomnosť je na tomto obrade nutná


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka