Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Majetkové prevody - prípady osobitného zreteľa

Prípady hodné osobitého zreteľa

Výmena pozemkov – Mgr. Jozef MatiskoVytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer zameniť nehnuteľností v k.ú. Veľký Šariš a to pozemky vo vlastníctve mesta vedené ako parcely Kn C 927/30 o výmere 540m2, druh: ostatné plochy, Kn C 927/31 o výmere 589m2, druh: ostatné plochy, Kn C 927/32 o výmere 588m2, druh: ostatné plochy, Kn C 927/33 o výmere 688m2 za pozemok Kn C 2088/41 o výmere 2560m2, druh: trvalý trávnatý porast vo vlastníctve p. Mgr. Jozefa Matiska, Za kostolom 1, Veľký Šariš – Kanaš bez finančnej kompenzácie ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta o vysporiadanie plochy občianskej vybavenosti v miestnej časti Kanaš.


 
 

Zámer na odpredaj časti parcely Kn C 2053/266 – - PhDr. Ľudmila AdamováVytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať v k.ú. Veľký Šariš časť parcely Kn C 2053/266 o predpokladanej výmere 10m² pre PhDr. Ľudmilu Adamovú, bytom Bardejovská 64, Ľubotice za kúpnu cenu vo výške 1€/m² ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok susediaci k pozemku vo vlastníctve kupujúceho, je mestom nevyužívaný a bol mestu v minulosti odpredaný za 1€ aj zo strany kupujúceho.

Kupujúci predožil GP č. G1-1445/17, ktorým sa odpredáva novovytvorená parcela Kn C 2053/372 o výmere 6 m2, ostatná plocha.


 
 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka