Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Majetkové prevody - prípady osobitného zreteľa

Prípady hodné osobitého zreteľa

prenájom časti pozemku Kn C 3544/1 – Bliss K8 s.r.o.Vytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať v k.ú. Veľký Šariš časť pozemku Kn C 3544/1 o predpokladanej výmere 300m2, druh: zastavané plochy a nádvoria pre spol. Bliss K8 s.r.o., Prešov, IČO: 47647124 za nájomné vo výške 1200€/ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia a prevádzkovania triedeného výkupu kovového odpadu s podmienkou úhrady nájomného vopred


 
 

Zámer na odpredaj parcely Kn C 2082/12 – p. Danuša Staníková Vytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať v k.ú. Veľký Šariš parcelu Kn C 2082/12, druh: orná pôda o výmere 61 m2 pre MUDr. Juraja Staníka s manželkou JUDr. Danušou Staníkovou, Pod Hrbom 13, Veľký Šariš za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemok susediaci k pozemku kupujúcich, čím sa im zabezpečí prístup k pozemku, s podmienkou zriadenia vecného bremena za účelom uloženia inžinierských sietí v prospech mesta.

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom: 490 €


 
 

Zámer na odpredaj časti parcely KN E 5382/2 a 5374/1 p. Milan KancírVytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje  zámer odpredať spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa časť parcely Kn E 5382/2 o výmere 105m2 a Kn E 5374/1 o výmere 195m2 v k.ú. Veľký Šariš za celkovú cenu určenú znaleckým posudkom pre Milana Kancíra, Slnečná 37, Prešov z dôvodu realizácie a napojenia kanalizácie z ul. Trnkovej.

Geometrickým plánom - GEOMAP Hriško Štefan, IČO: 14276089 overeným pod č.G1-1398/18  bola upresnená novovytvorená parcela na odpredaj: Kn C 2088/66 o výmere 148m2, druh: trv. trávnatý porast a Kn C 2829/12 o výmere 152m2, druh: vodná plocha.

Všeobecná hodnota pozemku určená znaleckým posudkom: 3080 €.


 
 

Zámer na odpredaj časti parcely Kn E 5708 – p. Jaroslav Petruš s manželkou Jarmilou Vytlačiť
 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať v k.ú. Veľký Šariš časť parcely Kn E 5708, druh: ostatná plocha, o predpokladanej výmere 75 m2 pre Jaroslava Petruša s manželkou Jarmilou, Doliny 31, Veľký Šariš za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o pozemok susediaci k pozemku kupujúcich, o ktorý sa dlhodobo starajú.

Geometrickým plánom -Bc. Igor Miškuf- IMGEOS, IČO: 36902161 overeným pod č.č. G1-1471/18  bola upresnená novovytvorená parcela na odpredaj: Kn C 1570/2 o výmere 69m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria. Cena určená znaleckým posudkom: 1 120 €.


 
 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka