Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Komisie

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši

 
Náplň práce jednotlivých komisií

 
Rozdelenie ulíc medzi poslancov

 


1.  Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia


     predseda: Ing. Peter Novotný

     podpredseda: Ing. Peter Máthé

     členovia: JUDr. Zuzana PINDEŠ MACKOVÁ

                      Ing. Tomáš VAĽKO

                      Slavomír KOLAČKOVSKÝ

                      Slavomír KOŽÁR

      Plán zasadnutí v roku 2018: 17.1.-16:00, 12.2.-16:00, 19.3.-16:00, 23.4.-16:00,

                                                         28.5.-16:00, 20.6.-16:00,16.7.,18.9.-15:30

                                                         

      Plán zasadnutí v roku 2017: 23.1.-16:30, 30.1. - 16:30, 16.3. - 16:00,24.4.-16:30

                                                        24.5.-16:00,26.6.-16:00, 11.9.-16:00, 2.10.-16:30

                                                        23.10.-16:00, 20.11.-16:00, 28.11.-17:00,

                                                        11.12.-16:00

     Plán zasadnutí v roku 2016 : 14.1. -16:00, 25.1.-16:00, 15.2.-16:00, 19.4.-16:00, 

                                                       12.5., 26.9.-16:00, 22.10.-16:00, 21.11.-16:00,

                                                       13.12.

      Plán zasadnutí v roku 2015: 9.2, 23.2., 9.4., 18.5., 18.6., 16.9., 22.9., 27.10.,

                                                       18.11., 24.11.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Komisia finančná, správy majetku a škodová

     predseda: Ing. Jozef Demeter 

     podpredseda: Ing. Pavol Peregrin

     členovia: Miroslava ZAVODOVÁ

                      Ing. Stanislav TALIAN

                      Ing. Pavol PEREGRIN

                      Ing. Miloš SERVÁTKA, PhD.

                      Ing. Slavomír OČIPA

     Plán zasadnutí v roku 2018: 22.1.-16:00, 19.2.-17:00, 22.3., 25.4.-17:00,

                                                      29.5., 26.6.-16:30, 24.9.-16:00

     Plán zasadnutí v roku 2017: 26.1.-16:00, 20.2.-17:00, 22.3.-18:00, 19.4.-16:30,

                                                      24.5.-16:00, 21.6.-16:00, 11.9.-16:00, 24.10.-16:30,

                                                      14.11.-16:00, 28.11.-16:30, 12.12.-16:30,

                                                      20.12.-16:30

     Plán zasadnutí v roku 2016: 26.1. - 17:00,22.2., 29.3.-17:00,20.4.-16:30,

                                                      23.5. - 16:30, 17.6., 2.8. - 19:00,27.9.,24.10.-17:30,

                                                      24.11.-17:00,13.12-17:00

     Plán zasadnutí v roku 2015: 20. 4. - 16:00, 18.5. - 16:00, 22. 6. - 16:00,

                                                       21. 9. - 16:00, 15.10. - 19:00, 26.10. - 16:00,

                                                      18. 11. - 17:00, 10.12.-17:00

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Komisia sociálna a bytová


     predseda: Ing. Stanislav Talian 

     podpredseda: Ján Kubánek

     členovia: Mgr. Monika GOMBOŠOVÁ

                      Mgr. Jana FERKOVÁ

                      Mgr. Marcel KURTY

                      Bc. Janka SCEPANÍKOVÁ

         Plán zasadnutí v roku 2018: 11.1.-16:00, 19.2.-16:30, 12.4., 20.6.-17:00, 28.8.

                                                           26.9.-15:30,5.11.-15:30

         Plán zasadnutí v roku 2017: 25.1.-16:30, 1.3.-16:30, 17.5.-17:00, 19.7.-17:00,

                                                           13.9.-17:30, 19.10-16:30, 11.12.-16:00

        Plán zasadnutí v roku 2016: 13.1., 25.1.-16:00, 18.4.,11.5.,16.6.,20.6.,9.8.

                                                          26.10., 21.11.-15:30

         Plán zasadnutí v roku 2015: 26.2,24.3.-16.00, 24.6., 16.9., 23.9., 22.10.,19.11.,

                                                           9.12.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Školská komisia


      predseda: Mgr. Marcel Kurty

      podpredseda: Ing. Peter Novotný

      členovia: Mgr. Alena VARGOVÁ

                       Mgr. Iveta VRÁBĽOVÁ

                      Július SELČAN

                       Ing. Jozef DEMETER

      Plán zasadnutí v roku 2018:

      12.2.(15:30-ZUŠ Veľký Šariš), 20.3.(15:00-ZŠ Veľký Šariš)

      12.6.(15:00-MŠ Veľký Šariš),18.10.(15:00-MŠ Veľký Šariš)

      Plán zasadnutí v roku 2017:

      1.2. (11:00 - ZŠ Veľký Šariš), 20.2.(16:00 -MŠ Veľký Šariš)

      22.3.(16:00-MsÚ Veľký Šariš), 19.4.(15:30 - ZUŠ Veľký Šariš)

      23.5.(14:00-ZŠ Veľký Šariš), 3.10.(15:30-MŠ Veľký Šariš)

      Plán zasadnutí v roku 2016: 

      22.2. (16:00 – ZUŠ Veľký Šariš), 26.4.(16:00 - ZŠVeľký Šariš)

      22.6. (16:30 - MŠ Veľký Šariš), 26.9.(16:00 - ZUŠ Veľký Šariš)

      11.11.(15:30 - ZŠ Veľký Šariš)

      Plán zasadnutí v roku 2015:

      26. 03. (16:00 - MŠ Veľký Šariš); 18. 06. (16:00 – ZUŠ Veľký Šariš);

      17. 09  (16:00 - ZŠ Veľký Šariš); 14. 10. (16:00 - ZŠ Veľký Šariš); 

      24.11.  (16:00 - MŠ Veľký Šariš)

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Komisia kultúrna


     predseda: Mgr. Marek Gala

     podpredseda: PhDr. Mária Gáborová

     členovia: PaedDr. Juliana PEREČINSKÁ

                      Mgr. Adrián MÁTHÉ

                      Magda VYROSTEKOVÁ

                      Ing. Martin SÁROSSY, PhD.

                      PhDr. Božena TOMÁŠOVÁ

     Plán zasadnutí v roku 2018: 18.1.-16:20, 13.2.-16:30, 21.4.-16:30, 24.4.,

                                                       10.5.-16:30, 18.6.-16:30, 24.9.-16:30

     Plán zasadnutí v roku 2017: 26.1.-16:15, 30.3.-16:30, 24.4.-16:15,4.5.-16:30,

                                                        22.5.-16:15, 19.6., 18.9-16:15, 23.10.-16:15,

                                                        14.11.-16:15

     Plán zasadnutí v roku 2016:  22.1. - 16:30, 18.2. - 17:00, 5.5.; 22.9. - 16:00,

                                                       18.10. - 16:10, 21.11.-16:10, 12.12.-16:15

     Plán zasadnutí v roku 2015:  26. 3., 20.5. - 18:00, 9. 6., 22. 6.  - 18:00, 10. 9.,

                                                         26. 10. - 17:00, 12. 11.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  Komisia športová


      predseda: František Žilka

      podpredseda: František Sabol

      členovia: Rastislav BERAN

                       Radoslav ROLÍK

                       Ing. Ľubomír LEŠKO

                       Dušan ŠIMKO

      Plán zasadnutí v roku 2018: 21.2.-16:30, 27.2.-16:30, 17.4.-16:30, 2.7.-17:00

      Plán zasadnutí v roku 2017: 23.1.-17:30, 30.1.-16:00, 17.2.-16:30,4.5.-16:30,

                                                         22.6.-17:00,28.9.-17:00, 21.11.-17:00

       Plán zasadnutí v roku 2016: 19.2.-17:00, 29.3.,10.5.-17:00, 1.6., 21.6.,18.7.

                                                         31.8.-16:00, 8.9.-16:30,

                                                         13.10.-17:00(Stará škola Kanaš), 11.11.

       Plán zasadnutí v roku 2015:  9.2., 19. 3., 22. 4. - 17:00, 12. 5. - 16:30,

                                                         10.6. - 17:00, 26.8. - 17:00, 5.10. - 17:00

      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Komisia na ochranu verejného poriadku

       predseda: Ing. Miloš SERVÁTKA, PhD.

       podpredseda: Ing. Milan Hanudeľ

       členovia: Peter BARBAS

                        Matej KROCHMAĽ

                        Štefan KROCHMAĽ

                        Bc. Tomáš TUTOKY

       Plán zasadnutí v roku 2017:

 

       Plán zasadnutí v roku 2016: 25.1.-17:00

   ​​​​​​​    Plán zasadnutí v roku 2015: 27. 4. -16:30, 19.5. - 16:00, 10. 6. - 16:00,

                                                         30.6. - 16:00, 16.7. - 16:00, 22. 9. - 16:00,

                                                         21. 12. - 17:00


 

  8.   Komisia pre ochranu verejného záujmu


        predseda:  JUDr. Zuzana Pindeš Macková

        podpredseda: Ing. Mikuláš Drab

        členovia: Ing. Pavol PEREGRIN

                         František ŽILKA

                         Ing. Peter MÁTHÉ

                         Ing. Peter NOVOTNÝ

         Plán zasadnutí v roku 2018: 18.6.-16.00

         Plán zasadnutí v roku 2017: 14.6.-16:30

         Plán zasadnutí v roku 2016: 23.5. - 16:00, 25.5. - 16:30

         Plán zasadnutí v roku 2015: 8.4.- 17:30


 

 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka