Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

Vybavuje:

Bc. Janka Scepaníková – Sociálne oddelenie

 

051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

  • doručiť   žiadosť (jednorazová dávka)
  • potvrdenie, že občan nemá voči mestu žiadne finančné záväzky ( miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod. ) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne ukončené súdne alebo exekučné konania a pod
  • potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, u dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku
  • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, resp. kópiu rozhodnutia o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii medzi uchádzačmi o zamestnanie
  • potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí
  • potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa
  • rozsudok o určení výživného
  • stručne napísaný dôvod žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov

 

Upozornenie:

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských a hygienických potrieb pre nezaopatrené dieťa, na základné vybavenie domácnosti a potravín a na mimoriadne liečebne náklady

sociálna pomoc sa poskytuje pre rodinu a nezaopatrené deti v sociálnej a hmotnej núdzi na jednorazovú dávku nie je právny nárok.

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do 30 dní


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka