Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

Vybavuje:

 Bc. Janka Scepaníková - Sociálne oddelenie

 

051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

 Čo potrebujeme:

 • doručiť  žiadosť (jednorazová dávka)
 • potvrdenie, že občan nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.
 • potvrdenie o výške príjmu, alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške poberanej dávky, resp. o výške dôchodku
 • stručne napísaný dôvod žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov

 

Upozornenie:

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie domácnosti a potravín a na mimoriadne liečebne náklady

sociálna pomoc sa poskytuje pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov v sociálnej a hmotnej núdzi, ktorých výška dôchodku a príjmu nepresahuje výšku platného životného minima, za príjem sa nepovažuje 25% zo starobného dôchodku

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do 30 dní

 


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka