Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva primátor mesta tento vnútorný predpis

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri
písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach
zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci
vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých
zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov.


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka