Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA /iba zápis k trvalému pobytu/

Vybavuje:

Alena Novotná

Centrum prvého kontaktu - Evidencia obyvateľov

 

051 321 41 21

pokladňa@velkysaris.sk

 

Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťa vystaví príslušný Matričný úrad, kde sídli pôrodnica /napr. Prešov, Košice/

 

Čo potrebujeme pre vydanie RL:

 • ak rodičia uzavreli manželstvo :
 • otec predloží svoj a manželkin občiansky preukaz a sobášny list

ak sú rodičia slobodní:

 • obidvaja rodičia predložia občiansky preukaz a spíše sa zápisnica o určení otcovstva

ak je matka dieťaťa rozvedená:

 • obidvaja rodičia predložia občiansky preukaz

matka dieťaťa predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode

ak je matka dieťaťa vdova:

 • matka dieťaťa predloží úmrtný list manžela.

ak je matka dieťaťa neplnoletá:

 • matka dieťaťa a jej zákonný zástupca predložia občianske preukazy

 

Súvisiace predpisy

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.

vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

 

Poplatky

bez správneho poplatku


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka