Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

NARODENIE DIEŤAŤA /iba zápis k trvalému pobytu/

Vybavuje:

Alena Novotná

Centrum prvého kontaktu - Evidencia obyvateľov

 

051 321 41 21

pokladňa@velkysaris.sk

 

Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťa vystaví príslušný Matričný úrad, kde sídli pôrodnica /napr. Prešov, Košice/

 

Čo potrebujeme pre vydanie RL:

 • ak rodičia uzavreli manželstvo :
 • otec predloží svoj a manželkin občiansky preukaz a sobášny list

ak sú rodičia slobodní:

 • obidvaja rodičia predložia občiansky preukaz a spíše sa zápisnica o určení otcovstva

ak je matka dieťaťa rozvedená:

 • obidvaja rodičia predložia občiansky preukaz

matka dieťaťa predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode

ak je matka dieťaťa vdova:

 • matka dieťaťa predloží úmrtný list manžela.

ak je matka dieťaťa neplnoletá:

 • matka dieťaťa a jej zákonný zástupca predložia občianske preukazy

 

Súvisiace predpisy

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zák.č. 14/2006 Z.z.

vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

 

Poplatky

bez správneho poplatku


 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka