Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Žiadosť o pridelenie bytu-opakovaná

Vybavuje:

Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.

 

Mgr. Matej Pavlík

Mgr. Janka Šimková

 

 051/321 41 15

 bytove@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu v byte doručiť žiadosť, ktorá by mala obsahovať  meno, adresu, dátum narodenia žiadateľa, telefónny kontakt, zoznam osôb tvoriacich domácnosť (aj rok narodenia). Súčasťou žiadosti o opakovaný nájom bytu je súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je vlastníkom bytu resp. domu, alebo či nie je nájomcom iného bytu (môže byť súčasťou žiadosti),

úradný doklad o príjme všetkých osôb tvoriacich domácnosť za predchádzajúci kalendárny rok, pri občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím doložiť lekársky posudok.

 

Upozornenie:

príjem všetkých osôb uvedených na žiadosti o nájomný byt nesmie presiahnuť tri a  pol násobok životného minima,
žiadateľ nesmie mať žiadne pozdĺžnosti voči mestu,
pri opakovanom nájme bytu je posudzované aj dodržiavanie podmienok uvedených v nájomnej zmluve za predchádzajúce obdobie.

 

Poplatky:

so žiadosťou o opakované pridelenie bytu nie sú spojené žiadne správne poplatky

 

Lehota na vybavenie:

po splnení podmienok o opakované pridelenie bytu bude nájomník informovaný o možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy.

 

 

 

 


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka