Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Prídavok na dieťa (osobitný príjemca - záškoláctvo)

Vybavuje:

 Bc. Janka Scepaníková - Sociálne oddelenie

 

  051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky

ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 600/ 2003 Z.z. o prídavku na dieťa

 

Upozornenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe oznámenia príslušnej základnej školy o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky dieťaťa rozhoduje o ustanovení osobitného príjemcu a poukazovaní prídavku na dieťa mestu

obec využíva poskytnutý prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený- na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa podľa individuálnych potrieb dieťaťa (napr. na úhradu stravy v školskej jedálni, zakúpenie školských potrieb a pomôcok…)

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní od obdržania rodinných prídavkov

 


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka