Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Prídavok na dieťa (osobitný príjemca - záškoláctvo)

Vybavuje:

 Bc. Janka Scepaníková - Sociálne oddelenie

 

  051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky

ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 600/ 2003 Z.z. o prídavku na dieťa

 

Upozornenie:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe oznámenia príslušnej základnej školy o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky dieťaťa rozhoduje o ustanovení osobitného príjemcu a poukazovaní prídavku na dieťa mestu

obec využíva poskytnutý prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený- na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa podľa individuálnych potrieb dieťaťa (napr. na úhradu stravy v školskej jedálni, zakúpenie školských potrieb a pomôcok…)

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní od obdržania rodinných prídavkov

 


 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka