Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba)

Vybavuje:

Bc. Janka Scepaníková - Sociálne oddelenie

 

051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

 • doručiť vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • lekárske nálezy od obvodného lekára
 • sociálny posudok
 • komplexný posudok
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na základe sociálnej odkázanosti
 • posudok z ÚPSVa R o miere funkčnej poruchy rodičovského príspevku alebo opakovanej dávky sociálnej pomoci za rok spätne od podania žiadosti
 • potvrdenie o výške dôchodku
 • vyhlásenie o majetku a úsporách.

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách

551/2010 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2010 Z.z.

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

VZN č. 1/2003  mesta Veľký šariš o opatrovateľskej službe

 

Úhrada za opatrovateľskú službu:

sa vypočítava na základe schváleného VZN č. 4/2012 mesta  o opatrovateľskej služ­be

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do 30 dní

 


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka