Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Potvrdenie o veku stavby

Vybavuje:

Miroslava Zavodová

Sekretariát – Centrum prvého kontaktu

 

051 3214111

 
info@velkysaris.sk

Čo potrebujeme:

žiadosť a prílohy

kópia listu vlastníctva

kópia zachovaných dokladov viažucich sa k realizácii stavby (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie k užívaniu stavby resp. čestné vyhlásenie osôb, ktorým vek budovy je známy)

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

nepodáva sa


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka