Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Pridelenie súpisného čísla

Vybavuje:

Miroslava Zavodová

Sekretariát – Centrum prvého kontaktu

 

 051 321 41 11

 podatelna@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

právoplatné kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) – na budovy postavené od 01.10.1976,

geometrický plán – na nové stavby alebo dodatočné skolaudované s vyznačením adresného bodu stavby,

doklad o vlastníctve pozemku /list vlastníctva / alebo o inom práve k pozemku,

vyplnenú Žiadosť o pridelenie súpisného, orientačného čísla

 

Upozornenie:

pre budovy postavené do 30.09.1976 sa vydáva potvrdenie o stavbe Mestským úradom, odbor územného plánovania a výstavby vo Veľkom Šariši v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie, požiadajte Štátny okresný archív Prešove o vydanie kópie.

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do dvoch mesiacov od jeho doručenia možno podať žalobu na Krajský súd v Prešove.

 


 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka