Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Daň za ubytovanie

Vybavuje:

 Jana Kušnírová

Centrum prvého kontaktu

 

 051 321 41 17

 dane@velkysaris.sk

 

Predmet  dane

je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.

 

Kto je daňovníkom?

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje.

 

Kto je platiteľom dane?

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie je povinný splniť oznamovaciu povinnosť do 10 dní od získania právoplatného oprávnenia vykonávať túto činnosť  a následne od jej zániku .

Daňové priznanie

Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane. Každý mesiac do 10 dní po ukončení mesiaca je potrebné doručiť Priznanie k dani za ubytovanie a daň uhradiť. Priznanie sa doručuje aj v prípade, ak nie je v ubytovacom zariadení ubytovaná žiadna osoba.

 

Platenie dane

Sadzba dane

 

0,50 eur/osoba/pre­nocovanie

 

Číslo účtu:

4210993002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Prešov, IBAN: SK32 5600 000­ 0008800923002 

 

Variabilný symbol:

uvedené v rozhodnutí

 

Daň je možné uhradiť:

BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet

HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ alebo vkladom na účet.

 

Splatnosť dane:

uvedená v rozhodnutí

 

Splatnosť dane:

Daň je splatná do 15 dní po ukončení mesiaca na základe priznania k dani za ubytovanie doručeného prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia na MsÚ. 

 

Predpis:

VZN č.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka