Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Magdaléna Pištejová  - hl. ekonómka mesta

 

tel.: 0915 730 517

Tel.: 051/  321 41 19

 

e-mail: ekonom@velkysaris.sk

vykonáva komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania mesta - činnosti súvisiace so zostavením, plnením, kontrolou rozpočtu mesta, návrh úpravy rozpočtu
vypracováva vnútorné pravidlá a opatrenia v oblasti rozpočtovania a financovania  a zúčastňuje sa na tvorbe vnútorných noriem
vykonáva finančné vysporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom
vyhotovuje a pripravuje podklady pre zostavovanie záverečného účtu mesta
vypracováva daňové priznanie mesta
metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií zriadených mestom,
preskúmava ročnú účtovnú uzávierku organizácií zriadených mestom
sleduje dodržiavanie účelovosti a dobu návratnosti poskytnutých dotácií, úverov, pôžičiek a prechodných finančných výpomocí
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu
zabezpečuje prehľady, finančné analýzy a správy na úseku školstva
vyhotovuje štatistické výkazy mesta a škôl a školských zariadení


Mária Sáčeková – účtovníčka mestského úradu

e-mail: uctaren@velkysaris.sk

tel:  051 / 321 41 20


vedie účtovnú agendu mestského úradu
vyhotovuje účtovné výkazy mesta
 
Jarmila Matisková – mzdová účtovníčka

e-mail: mzdy@velkysaris.sk

tel:  051 / 321 41 20

 

vykonáva mzdovú agendu pracovníkov úradu, poslancov a členov komisií a pracovníkov v zmysle uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR

evidencia a spracovanie došlých faktúr
pripravuje podklady pre účtovníctvo

 

Helena Mátheová - referentka (úsek majetku mesta)


e-mail: majetok@velkysaris.sk


 
 • Informácie o voľných pracovných miestach v ZŠ Veľký Šariš

  22.8.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka