Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Magdaléna Pištejová  - hl. ekonómka mesta

 

tel.: 0915 730 517

Tel.: 051/  321 41 19

 

e-mail: ekonom@velkysaris.sk

vykonáva komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania mesta - činnosti súvisiace so zostavením, plnením, kontrolou rozpočtu mesta, návrh úpravy rozpočtu
vypracováva vnútorné pravidlá a opatrenia v oblasti rozpočtovania a financovania  a zúčastňuje sa na tvorbe vnútorných noriem
vykonáva finančné vysporiadanie hospodárenia samosprávy mesta a zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom
vyhotovuje a pripravuje podklady pre zostavovanie záverečného účtu mesta
vypracováva daňové priznanie mesta
metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií zriadených mestom,
preskúmava ročnú účtovnú uzávierku organizácií zriadených mestom
sleduje dodržiavanie účelovosti a dobu návratnosti poskytnutých dotácií, úverov, pôžičiek a prechodných finančných výpomocí
vykonáva predbežnú finančnú kontrolu
zabezpečuje prehľady, finančné analýzy a správy na úseku školstva
vyhotovuje štatistické výkazy mesta a škôl a školských zariadení


Mária Sáčeková – účtovníčka mestského úradu

e-mail: uctaren@velkysaris.sk

tel:  051 / 321 41 20


vedie účtovnú agendu mestského úradu
vyhotovuje účtovné výkazy mesta
 
Jarmila Matisková – mzdová účtovníčka

e-mail: mzdy@velkysaris.sk

tel:  051 / 321 41 20

 

vykonáva mzdovú agendu pracovníkov úradu, poslancov a členov komisií a pracovníkov v zmysle uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR

evidencia a spracovanie došlých faktúr
pripravuje podklady pre účtovníctvo

 

Helena Mátheová - referentka (úsek majetku mesta)


e-mail: majetok@velkysaris.sk


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka