Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Minipark KanašVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK DubováVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN KanašVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojkaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I. za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký ŠarišVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konaniaVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieVytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 04/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš v znení VZN č. 9/2011 a č. 9/2012.Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 03/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš v znení VZN č. 06/2012, 02/2013, 02/2014, 02/2015, 14/2015, 7/2016, 9/2017 a 6/2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 


 
 

Návrh na pripomienkovanie Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš. Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania Medzany - vodovod - rozšírenie vodovoduVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacie konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný vyvlastnovací orgán  informuje verejnost, že dňa 18.03.2019 bolo začate vyvlastnovacie konanie pre stavbu 

                                            " 1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".


 
 

Záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Veľký Šariš za rok 2018 je 12,66 %. Vytlačiť
 


 
 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka