Prechod na navigáciu block menu
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Subjekt - Mesto Veľký Šariš

Zmluvy » subjekt: Mesto Veľký Šariš » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 910
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2175/2018Ing. Lukáš Novák, rod. Novák, Lemešany 31, 082 03 Lemešany, SR a manželka Ing. Barbara Nováková, rod. Galdunová, P. O. Hviezdoslava 6, 082 21 Veľký Šariš, SRKúpna zmluva č. 2175/2018odpredaj novovytvorenej parcely Kn C 923/6 o výmere 90m2, druh: ostatná plocha, k.ú. Veľký Šariš 900,00 €22.3.2018nestanovený
0220181O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova, BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb a kúpna zmluvaMobilné tel.služby a mob.telefón2,00 €13.3.2018nestanovený
1/2018Mesto Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký ŠarišZmluva o výpožičkeVýpožička zbierkových predmetov: počítačová grafika Ágnes Vargovej0,00 €13.3.20188.6.2018
Dod. 1 k S2018/00311/Južná 4Peter KUŽMA a Zuzana KUŽMOVÁDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2018/00311/Južná 4úprava zmluvných podmienok53,35 €9.3.2018nestanovený
S2018/00311/Južná 4Peter Kužma a Zuzana KužmováZmluva o nájme bytu č. S2018/00311/Južná 4nájom bytu42,92 €9.3.2018nestanovený
Dod. 3 k S2016/00576/Južná 1Mária SVOBODOVÁDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00576/Južná 1úprava zmluvných podmienok71,62 €9.3.2018nestanovený
Dod. 2 S2016/00769/Južná 2Soňa DZIAKOVÁDodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00769/Južná 2úprava zmluvných podmienok77,67 €9.3.2018nestanovený
1770/2018BYTY ŠARIŠ, s.r.o.DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU a o úprave ostatných práv a povinnostíprevzatie práv, povinností0,00 €8.3.2018nestanovený
1520/2018Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikNájomná zmluvaparc. C KN č. 1621/1, LV č. 1392, prenájom časti pozemku pre stavbu Cyklotrasa - Doliny, Pod Bikošom1,00 €28.2.2018nestanovený
1478/2018C.M.R. Slovakia, s.r.o.Zmluva o dielozhotovenie časti komunikácií pre IBV Sordok ul. Dlhá49 412,95 €8.3.2018nestanovený
1727/2018Pavol Malajter, rod. Malajter a manželka Ema Malajterová, rod. Krochmaľová, bytom: Prešovská 43, 082 21 Veľký Šariš, SRKúpna zmluva č. 1727/2018odpredaj novovytvorenej parcely Kn C 933/63 o výmere 41m2, druh: ostatná plocha 410,00 €8.3.2018nestanovený
1394/2018Ing. Štefan Hajduk – EKOTECHZmluva o dieloplastové okná - zdravotné stredisko14 998,86 €1.3.2018nestanovený
18/37/50J/NS/10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Slovenská 87, 082 28 PrešovDohoda poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovpríspevok 26 995,32 €1.3.2018nestanovený
1253/2018TJ SLAVOJ Veľký ŠarišZmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta príspevok19 000,00 €28.2.2018nestanovený
63/2018Viliam Babuščák, rod. Babuščák, P.O. Hviezdoslava 799/8, 082 21 Veľký Šariš; Zuzana Babuščáková, rod. Siváková,Vlčie Doly 373, 082 52 Dulova Ves; Jozef Háber, rod. Háber a Mária Háberová, rod. Jurčiková, obidvaja bytom A. Sládkoviča 806/8, 082 21 Veľký Šariš; Jozef Mikloško, rod. Mikloško bytom M.R. Štefánika 2391/21A, 082 21 Veľký Šariš; Milan Rimák, rod. Rimák a Stanislava Rimáková, rod. Chovancová obidvaja bytom P.O. Hviezdoslava 799/8, 082 21 Veľký Šariš; František Žilka, rod. Žilka a Martina Žilková, rod. Pavlíková, obidvaja bytom Kamence 1340/33, 082 21 Veľký Šariš; Vratko Balun, rod. Balun bytom P.O. Hviezdoslava 799/7, 082 21 Veľký Šariš; Ing. Milan Hanudeľ, rod. Hanudeľ a Ing. Alena Hanudeľová, rod. Hredzáková, trvale bytom A. Sládkoviča 801/1, 082 21 Veľký Šariš; Anežka Malá, rod. Pavlíková, bytom A. Sládkoviča 809/9, 082 21 Veľký Šariš; Bartolomej Huďa, rod. Huďa a Bernardína Huďová, rod. Krochmaľová, trvale bytom P.O.Hviezdoslava 798/4, 082 21 Veľký Šariš; Jozef Drobný, rod. Drobný a Božena Drobná, rod. Hribľanová, obidvaja bytom Doliny 19/17, 082 21 Veľký Šariš; Anna Hagenauer, rod. Dubecká; bytom: Widenmayerstraße 1, St. Steinheim, 87700 Memmingen, Nemecká spolková republika; František Poláček, rod. Poláček a Helena Poláčeková, rod. Drábová obidvaja bytom bytom Vansovej 6529/6, 080 01 PrešovZámenná zmluva č. 63/2018majetkoprávneho vysporiadania stavieb garáží na ul. Sládkovičova a miestnej prístupovej komunikácie0,00 €28.2.2018nestanovený
986/2018/Južná4LUKOL-STAV s.r.oZmluva o dielozateplenie bytového domu Južná 454 582,26 €27.2.2018nestanovený
1222018TD, s.r.o., Agátová 31, 04014 Košice, Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácieodchyt zvierat65,00 €17.2.2018nestanovený
934/2018Sanita a technika, s.r.o.Rámcová dohodamobilné WC90,00 € (jednotková)17.2.201831.12.2018
PoH14 a Jnájomcovia podľa zmluvyZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €13.2.2018nestanovený
S2018/00314/P. B. 12Gabriel BeňkoZmluva o nájme bytunájom bytu93,08 €2.2.2018nestanovený
S2018/00314/ P.B.12/1Gabriel BeňkoZmluva o nájme hmotného majetku nájom majetku mesta44,17 €2.2.2018nestanovený
Dod 3 k ZoD 5/2014URBAN studio s.r.o.Dodatok č. 3úprava zmluvných podmienok - rozšírenie diela2 030,00 €2.2.2018nestanovený
441367O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5Zmluva o poskytovaní verejných služiebpaušál a prenos čísla0,00 €2.2.2018nestanovený
Dod. 2 k S2016/00785/Južná 5František SDodatok č. k zmluve o nájme bytuúprava osôb tvor.domácnosť0,00 €26.1.2018nestanovený
Dod. 1 k S2016/00785/Južná 5 František SDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu S2016/00785/Južná 5úprava zmluvných podmienok0,00 €26.1.2018nestanovený
Dod Južná 1nájomcovia Južná 1 podľa zmluvyDodatok č.1 k zmluve o nájme bytuúprava zmluvných podmienok0,00 €26.1.2018nestanovený
2017 PB12nájomcovia Pod Bikošom 12 podľa prílohyZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €25.1.2018nestanovený
S2017 Južná1nájomcovia Južná 1 podľa zmluvyZmluva o nájme bytuúprava zmluvných podmienok0,00 €25.1.2018nestanovený
S2017/00698/P. O. Hv. 14Angelika KZmluva o nájme bytu č. S2017/00698/P. O. Hv. 14nájom bytu48,68 € (jednotková)25.1.2018nestanovený
Dod S2016/00405/POH14Veronika SDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. S2016/00405/P.O.Hv. 14úprava zmluvných podmienok0,00 €25.1.2018nestanovený
Dod. 1 k 2600/2015/P.O.Hv. 13Miroslav H a Mária HDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2600/2015/P.O.Hv. 13úprava zmluvných podmienok0,00 €25.1.2018nestanovený
Dodatky Južná 2nájomcovia Južná 2 podľa zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytunavýšenie nájomného0,00 €25.1.2018nestanovený
116/2018Mgr. Jozef Matisko, rod. Matisko, Za kostolom 994/1, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš, SRZámenná zmluva č. 116/2018zámena nehnuteľností v k.ú. Veľký Šariš0,00 €16.1.2018nestanovený
110/2018KALEM s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorovbudúci nájom nebytových priestorov0,00 €13.1.2018nestanovený
Dodatok č. 8 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.Dodatok č. 8 k Zmluve o výkone vo verenom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravyúhrada straty pre rok 2018 169 548,00 €5.1.2018nestanovený
1Pivovary Topvar, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení a podmienkach množstvového zberu komunálnych odpadovzabezpečenie a podmienky množstvového zberu komunálneho odpadu0,00 €30.12.2017nestanovený
3995/2017Mesto Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký ŠarišKúpna zmluva č. 3995/2017dodanie kníh 100,00 €22.12.2017nestanovený
3980/2017Mesto Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký ŠarišKúpna zmluva č. 3980/2017propagačné hnuteľné veci 570,00 €21.12.2017nestanovený
3953/2017Mária Kažimírová, Školská 30, Veľký ŠarišKúpna zmluva č. 3953/2017odkúpenie parcely KN – E 4435/2 o výmere 1469 m2, druh: trvalý trávnatý porast v podiele 3600/14400 v k.ú. Veľký Šariš3 672,50 €21.12.2017nestanovený
Dod. 4 k 3522/2014 Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. Dodatok č.4 k Zmluve o výkone správyúprava odplaty0,00 €21.12.2017nestanovený
Dod. č. 1 k 1322/2017Klub ľudových tradícií (KĽuT) – Občianske združenieDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta č. 1322/2017navýšenie príspevku o 500 €2 000,00 €15.12.2017nestanovený
44/PO/2017/POIRegionálne združenie miest a obcí Prešov - ŠarišPRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 44/PO/2017/POIvýkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu10,00 €28.11.2017nestanovený
3583/2017Jozef BankovičPríkazná zmluvaZabezpečenie kultúrneho programu 650,00 €23.11.2017nestanovený
3662/2017Energy Europe, SEZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka el. energie0,00 €21.11.2017nestanovený
3660/2017Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2, PrešovKúpna zmluva č. 737/2017/ODSModkúpenie 1/4 podielu v stavbe so súp.č.141 - iná budova v k.ú. Veľký Šariš1,00 €15.11.2017nestanovený
1987/2017-KESlovenský vodohospodársky podnik, štátny podnikZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom vybudovania lávky cez rieku Torysa1,00 €15.11.2017nestanovený
ZM_SEP-IMRK3-2017-001599Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMiestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš 100 804,32 €16.11.2017nestanovený
6843/2017/LSRLESY Slovenskej republiky, štátny podnikZmluva o budúcej nájomnej zmluvebudúci nájom pozemkov 589,54 €21.10.2017nestanovený
3621/2017Pivovary Topvar, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký ŠarišDarovacia zmluva č. CA_S-2017-00043účelovo viazaný finančný dar5 000,00 €17.11.2017nestanovený
RZ/2017/01/242DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o.Rámcová dohoda o spoluprácidebniaca technika0,00 €16.11.2017nestanovený
Položky 1-50 z 910
ÚvodÚvodná stránka