Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Veľký Šariš

file1-15.jpeg                 

Kliknite na obrázok pre viac informácií


 

Kultúra a šport

Cvičenie

CVIČENIE.jpg

Zverejnené 30.5.2019


 

ZUŠ na hrade

1.png

Zverejnené 17.6.2019


 

Talentové skúšky

2.png

Zverejnené 17.6.2019


 

Prázdninový týždeň v KIC

prazdniny-plagat.jpg

Zverejnené 12.6.2019


 

Oznam o dočasnom zatvorení MMaG

oznamy.jpg

Zverejnené 29.4.2019


 

Plán kultúrnych podujatí v meste Veľký Šariš na I. polrok 2019

plán kult. 1.plrok.png

Zverejnené 7.1.2019


 

Informačná tabuľa - aktuality

Kalendár zberu odpadov na I. polrok 2019Vytlačiť
 

Pravidlá na zbernom dvore  a v odpadovom hospodárstve od 1.1.2019

Zberný dvor je určený na uloženie vytriedeného a objemného odpadu a drobných stavebných odpadov z domácnosti pre občanov a poplatníkov (fyzických osôb) z Veľkého Šariša, ktorí sa preukážu preukazom totožnosti pri vstupe na zberný dvor. Preukázaním totožnosti sa overí, či osoba je poplatníkom mesta. Odovzdanie odpadu nebude umožnené právnickým osobám. Taktiež odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad.

Na zbernom dvore je možné bezodplatne uložiť len nasledovné zložky komunálneho odpadu:

 - objemný odpad - nábytok, koberce, staré vane, umývadla, okenné rámy bez výplne a pod. -           

                              odovzdáva sa v rozobratom stave (t. j. výlučne len odpad, ktorý sa nezmestí do     

                               smetnej nádoby),

 - kovy; kartón a papier; plasty; sklo,  

 - elektroodpad: počítače, TV, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, chladničky,

                          mrazničky, rádia, nabíjačky a pod. - odovzdáva  sa kompletný bez chýbajúcich

                          komponentov,

 - biologický rozložiteľný odpad - lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu,

 - jedlé tuky a oleje, akumulátory, odpad obsahujúci ortuť - žiarovky a žiarivky.

Na zbernom dvore je možné odplatne (za poplatok) uložiť :

 - drobný stavebný odpad - stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, murivo, škridľa pálená a

                                               betónová – t. j. odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a

                                               rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou (odpad vzniknutý

                                               pri prácach uskutočnených právnickou osobou nebude prevzatý).

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci, mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí. Slováci však triedia málo. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí napríklad polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení na prednej strane.

časť č. 1:

M. časť: Kanaš, Mesto: M. Nemcovej, J. Záborského, Letná, Slnečná, Dujavská, Vŕbová, Púchovská, Staré ihrisko, Prešovská, Južná, Kpt. Jaroša, Slovenská, Železničná, Veterná, Č. Kríža

časť č. 2:

A. Hlinku, A. Sládkoviča, Agátová, Doliny, Dr. Greša, Dr. Leščáka, Gardom, Harminy, Hlavná, Janka Kráľa, Jarková, Kamence, Kanašská, Korpašská, Kpt. Nálepku, Krátka, Ku rybníkom, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika, Martina Šarošiho, Matice slovenskej, Mlynská, Námestie sv. Jakuba, P. O. Hviezdoslava, Pekárska, Pivovarská, Poľná, Pri Toryse, Rákocziho, Sabinovská, Severná, Staničná, Školská, Štefana Rómera, Tomášika Dumína, Tulčícka, Východná, Záhradná, Zámocká, Eleny Lackovej, Farská, Jelšová,  Pod Bikošom

Page1.jpg


 
 

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš

Zverejnené 21.6.2019


 

Pozvánka na IX. MsZ

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ-page-001 (1).jpg

Vážení občania,
pozývame vás na IX. zasadanie Mestského zastupiateľstva, ktoré sa u ...viac...

Zverejnené 20.6.2019


 

Verejná vyhláška - ÚR Jazdecká ulica

Zverejnené 18.6.2019


 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Požiare-page-001.jpg

Zverejnené 17.6.2019


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Zverejnené 11.6.2019


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - MK Hríbová

Zverejnené 5.6.2019


 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Zverejnené 3.6.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 04/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš v znení VZN č. 9/2011 a č. 9/2012.

Zverejnené 3.6.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 03/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš v znení VZN č. 06/2012, 02/2013, 02/2014, 02/2015, 14/2015, 7/2016, 9/2017 a 6/2018

Zverejnené 3.6.2019


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené 25.2.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania

Zverejnené 31.5.2019


 

Návrh na pripomienkovanie Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Veľký Šariš č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Veľký Šariš.

Zverejnené 27.5.2019


 

Oznámenie o začatí územného konania Medzany - vodovod - rozšírenie vodovodu

Zverejnené 30.5.2019


 

Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené 29.5.2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2019

Zverejnené 28.5.2019


 

Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii a nariadenie ústneho pojednávania

Zverejnené 23.5.2019


 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacie konania

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný vyvl ...viac...

Zverejnené 23.5.2019


 

Záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2018

Zverejnené 3.5.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Veľký Šariš za rok 2018 je 12,66 %.

Zverejnené 26.2.2019


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 24.6.2019

meniny má: Ján

webygroup
ÚvodÚvodná stránka