Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Veľký Šariš

Kultúra a šport

Informačná tabuľa - aktuality

Kalendár zberu odpadov na I. polrok 2019Vytlačiť
 

Pravidlá na zbernom dvore  a v odpadovom hospodárstve od 1.1.2019

Zberný dvor je určený na uloženie vytriedeného a objemného odpadu a drobných stavebných odpadov z domácnosti pre občanov a poplatníkov (fyzických osôb) z Veľkého Šariša, ktorí sa preukážu preukazom totožnosti pri vstupe na zberný dvor. Preukázaním totožnosti sa overí, či osoba je poplatníkom mesta. Odovzdanie odpadu nebude umožnené právnickým osobám. Taktiež odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad.

Na zbernom dvore je možné bezodplatne uložiť len nasledovné zložky komunálneho odpadu:

 - objemný odpad - nábytok, koberce, staré vane, umývadla, okenné rámy bez výplne a pod. -           

                              odovzdáva sa v rozobratom stave (t. j. výlučne len odpad, ktorý sa nezmestí do     

                               smetnej nádoby),

 - kovy; kartón a papier; plasty; sklo,  

 - elektroodpad: počítače, TV, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, chladničky,

                          mrazničky, rádia, nabíjačky a pod. - odovzdáva  sa kompletný bez chýbajúcich

                          komponentov,

 - biologický rozložiteľný odpad - lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu,

 - jedlé tuky a oleje, akumulátory, odpad obsahujúci ortuť - žiarovky a žiarivky.

Na zbernom dvore je možné odplatne (za poplatok) uložiť :

 - drobný stavebný odpad - stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, murivo, škridľa pálená a

                                               betónová – t. j. odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a

                                               rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou (odpad vzniknutý

                                               pri prácach uskutočnených právnickou osobou nebude prevzatý).

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci, mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí. Slováci však triedia málo. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí napríklad polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení na prednej strane.

časť č. 1:

M. časť: Kanaš, Mesto: M. Nemcovej, J. Záborského, Letná, Slnečná, Dujavská, Vŕbová, Púchovská, Staré ihrisko, Prešovská, Južná, Kpt. Jaroša, Slovenská, Železničná, Veterná, Č. Kríža

časť č. 2:

A. Hlinku, A. Sládkoviča, Agátová, Doliny, Dr. Greša, Dr. Leščáka, Gardom, Harminy, Hlavná, Janka Kráľa, Jarková, Kamence, Kanašská, Korpašská, Kpt. Nálepku, Krátka, Ku rybníkom, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika, Martina Šarošiho, Matice slovenskej, Mlynská, Námestie sv. Jakuba, P. O. Hviezdoslava, Pekárska, Pivovarská, Poľná, Pri Toryse, Rákocziho, Sabinovská, Severná, Staničná, Školská, Štefana Rómera, Tomášika Dumína, Tulčícka, Východná, Záhradná, Zámocká, Eleny Lackovej, Farská, Jelšová,  Pod Bikošom

Page1.jpg


 
 

Úradná tabuľa

Lemešianska - Oznámenie o prerokovaní Územný plán zóny „Veľký Šariš – Kanaš, Lemešianska II“ (návrh)

Zverejnené 22.3.2019


 

Baratoky - Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Veľký Šariš, obytná zóna Baratoky“ (návrh)

Zverejnené 22.3.2019


 

Verejná vyhláška - ÚR VSD, a.s. v zastúpení EL PRO KAN

Zverejnené 22.3.2019


 

Oznámenie o začatí SK - Most Baratoky, Veľký Šariš

Zverejnené 21.3.2019


 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Veľký Šariš

Zverejnené 20.3.2019


 

Verejná vyhláška - SP - VSD, nájomné bytové domy V. Š.

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - ÚR VSD

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - ÚK Kanaš II

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - ÚK Kanaš

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška SP - VSD, IBV 2RD - Kanaš

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - SP SPI GLOBAL PLAY s.r.o.

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené 4.3.2019


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Zverejnené 1.3.2019


 

VZN mesta č.022019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2018

Zverejnené 26.2.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Veľký Šariš za rok 2018 je 12,66 %.

Zverejnené 26.2.2019


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Zverejnené 25.2.2019


 

Zápisnica z III.zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Šariši 31.1.2019

Zverejnené 21.2.2019


 

Oznámenie o začatí stavebných prác na Lipovej ulici v Kanaši

Zverejnené 18.2.2019


 

Oznámenie - výrub drevín

Zverejnené 18.2.2019


 

Verejná vyhláška - vyvlastňovanie pozemkov

Zverejnené 12.2.2019


 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy v PO

Zverejnené 4.2.2019


 

Návrh VZN č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Veľký Šariš

Zverejňujeme návrh na  pripomienkovanie:
VZN č. 1/2019 o určení zásad  hospodárenia ...viac...

Zverejnené 15.1.2019


 

VZN č.5/2018, o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš

Zverejňujeme schválenie znenie VZN.
viac...

Zverejnené 14.12.2018


 

Verejná vyhláška: Obytná skupina Zámocká - Veľký Šariš, Miestne komunikácie

Zverejnené 14.12.2018


 

Verejná vyhláška - Nájomné bytové domy - Veľký Šariš

Zverejnené 9.10.2018


 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPZ V. Šariš, obytná zóna Baratoky

Zverejnené 19.6.2018


 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka