Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

2013

Rozpočet mesta Veľký Šariš na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový,t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je + 28 009,82 eur.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový + 15.778,56 eur. Bežné príjmy na rok 2013 sú oproti očakávaným príjmom roku 2012 navrhnuté o 166.155,19 € nižšie, čo je zníženie o 5,37 %, bežné výdavky o 161.845,17 € sú nižšie ako v roku 2012, čo predstavuje zníženie o 5,26 %. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom -9 550 €. Prebytok finančných operácií je 21.781,26 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb ako vlastný príjem poukazovaný percentuálne zo ŠR SR je rozpočtovaný ako nestabilný príjem pre obce a mestá na základe vládneho návrhu ŠR.
Výdavky školstva z originálnych kompetencií sú vyššie oproti minulému roku o 57.205 eur  na prepočítaný počet žiakov.


 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka