Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš

Veľký Šariš

 Verejná zbierka na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva - Hradu Šariš

Bližšie informácie môžete nájsť na tomto odkaze


 

                             Stavebné parcely na predaj                          

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať parcely na individuálnu bytovú výstavbu (výstavbu rodinných domov) v katastrálnom území Mesta Veľký Šariš na ul. Veternej (lokalita medzi ul. Južnou, Slnečnou a Vŕbovou).

 

Bližšie informácie môžete nájsť na tomto odkaze.


 

Aktuality

Mestský úrad sa stane galériou fotografií miestneho lokálpatriota

vystava fotgrafii.jpg

V piatok 17.10.2014 o 17.00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu vo Veľkom Šariši uskutoční vernisáž výstavy fotografií Veľkošarišana Juraja Bessenyeia (vedúceho odboru výstavby na MsÚ), ktorý sa roz ...viac...

Zverejnené 9.10.2014


 

Divadelníci zo Sabinova odohrajú vo Veľkom Šariši Moliérovu komédiu

divadlo-oklamany-manzel.jpg

V sobotu 18.10.2014 o 17.00 hod. sa vo veľkošarišskej kinosále otvorí divadelná opona, aby na javisku privítala divadelníkov zo Sabinova (Sabinovská ochotnícka scéna pri MsKS Sabinov) s hrou J.B.P.Mol ...viac...

Zverejnené 9.10.2014


 

Výstava cínovaných šperkov a iných drobností

8.jpg

Srdečne pozývame všetkých občanov Veľkého Šariša na výstavu cínovaných šperkov miestnej umeleckej šperkárky Kataríny Cimborovej, ktorá sa okrem šperkov venuje aj odevnému dizajnu.

Výstava v ...viac...

Zverejnené 29.9.2014


 

Informačná tabuľa

Zoznam dopisovateľov, ktorým budú vyplatené honoráre

Zoznam dopisovateľov mesačníka Veľkošarišan, ktorým budú vyplatené honoráre.
Bližšie informácie Vám poskytne KIC Veľký Šariš.  Kontakt
viac...

Zverejnené 10.10.2014


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Mestská volebná komisia na svojom II. zasadnutí zaregistrovala všetky doručené kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2014.
Zoznam tvorí prílohu tohto oznamu.
 
...viac...

Zverejnené 2.10.2014


 

UPOZORNENIE – VÝSKYT INVÁZNEJ DREVINY

V zastavanom území mesta Veľký Šariš bol zaznamenaný výskyt inváznej dreviny (nepôvodný druh) „Zlatobyľ obrovská“ (Solidago gigantea) a „Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), ktorý sa samovoľne šír ...viac...

Zverejnené 17.9.2014


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vyhlásenie volieb
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
...viac...

Zverejnené 21.8.2014


 

Oznámenie o vyhlásení verejnej zbierky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva - Hradu Šariš

Hrad.jpg


 
Mesto Veľký Šariš v súlade s ust. §9 Zák. SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách oznamuje vyhlásenie verejnej zbierky na ochranu, obnovu a rozv ...viac...

Zverejnené 17.4.2014


 

Predaj dreva

drevodokrbu,buk,metrovica.jpg


Technické  služby mesta Veľký Šariš (ďalej len TSmVŠ) ponúkajú na predaj palivové drevo (štiepaná metrovica) z drevín buk, dub a hrab v cene 40,- eur s DPH za 1 prm.
Technické  slu ...viac...

Zverejnené 8.1.2013


 

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

Zverejnené 20.10.2014


 

Návrh VZN č. 07 / 2014 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš

Mesto Veľký Šariš zverejňuje na pripomienkovanie návrh  VZN č. 07 / 2014 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 10/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad ...viac...

Zverejnené 15.10.2014


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2015

Zverejnené 15.10.2014


 

Verejná vyhláška

Zverejnené 9.10.2014


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené 9.10.2014


 

Oznámenie verejnou vyhláškou - Veľký Šariš - úprava NN smer Doliny

Zverejnené 30.9.2014


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E  O  U M I E S T N E N Í  S T A V B Y
 
Mesto Veľký Šariš - Oddelenie výstavby Mestského úradu ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o pre ...viac...

Zverejnené 19.9.2014


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Mesto Veľký Šariš - Oddelenie výstavby Mestského úradu ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie úz ...viac...

Zverejnené 24.9.2014


 

webygroup

dnes je: 24.10.2014

meniny má: Kvetoslava


224391

Úvodná stránka